Trwa ładowanie...
d1b07to

LST CAPITAL S.A. - Transakcje na akcjach LST CAPITAL S.A. dokonane przez Członka Rady Nadzorczej ...

LST CAPITAL S.A. - Transakcje na akcjach LST CAPITAL S.A. dokonane przez Członka Rady Nadzorczej (42/2011)

Share
d1b07to

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LST CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na akcjach LST CAPITAL S.A. dokonane przez Członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LST CAPITAL S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 07 grudnia 2011 roku otrzymał informację przekazaną przez Członka Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi o następujących transakcjach na akcjach Emitenta: - w dniu 24 listopada 2011 roku kupił 9.300 sztuk akcji po średniej cenie 0,64 zł, - w dniu 25 listopada 2011 roku kupił 1.311 sztuk akcji po średniej cenie 0,64 zł, - w dniu 30 listopada 2011 roku kupił 7.900 sztuk akcji po średniej cenie 0,67 zł, - w dniu 01 grudnia 2011 roku kupił 13.833 sztuk akcji po średniej cenie 0,63 zł, - w dniu 02 grudnia 2011 roku sprzedał 50.000 sztuk akcji po średniej cenie 0,64 zł oraz kupił 51.167 sztuk akcji po średniej cenie 0,64 zł. - w dniu 05 grudnia 2011 roku sprzedał 164.890 sztuk akcji po średniej cenie 0,61 zł oraz kupił 170.000 sztuk akcji po średniej cenie 0,61 zł. Transakcje miały miejsce na rynku regulowanym w trybie sesji zwykłej. Wartość dokonanych transakcji przekroczyła
równowartość w złotych polskich 5.000 euro. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1b07to

| | | LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LST CAPITAL S.A. | | finanse - inne | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-104 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Pl. Grzybowski | | 10 lok 31 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 654 66 15 | | 22 201 21 31 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@lstcapital.pl | | www.lstcapital.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 928-000-79-23 | | 970455962 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 DARIUSZ JANUS PREZES ZARZĄDU
2011-12-07 PIOTR WOŹNIAK WICEPREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1b07to

Podziel się opinią

Share
d1b07to
d1b07to