Trwa ładowanie...
d69ydvk
d69ydvk
espi

LUBAWA - Zawarcie przez spółkę zależną umowy dyskonta wierzytelności handlowych (4/2013)

LUBAWA - Zawarcie przez spółkę zależną umowy dyskonta wierzytelności handlowych (4/2013)
Share
d69ydvk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę zależną umowy dyskonta wierzytelności handlowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna (Emitent) w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż w dniu 05.03.2013 roku (data wpływu informacji do Spółki: 21.03.2013 r.) spółka zależna Litex Promo Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podpisała Umowę Ramową Dyskonta Wierzytelności Handlowych nr FRTRF/LIT/003/13 z Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do 27.02.2014 roku. Kwota limitu dyskontowania wierzytelności handlowych, przyznanego w ramach umowy, wynosi 900.000,00 euro (dziewięćset tysięcy euro), jest to limit odnawialny. Na łączny koszty funkcjonowania Umowy Ramowej Dyskonta Wierzytelności Handlowych składają się: ? Opłata z tytułu wdrożenia oraz wykonywania umowy, ? Prowizja za dyskonto, ? Odsetki za okres finansowania wierzytelności, których wysokość uzależniona jest od: oprocentowania (stopa referencyjna odpowiadające walucie finansowej wierzytelności powiększona o marżę Banku), okres finansowania oraz wartość wierzytelności handlowej, ?
Pozostałe opłaty wymienione w Tabeli Kosztów. Zabezpieczenie umowy ramowej stanowi: ? poręczenie cywilno-prawne udzielne przez Miranda Sp. z o.o. do kwoty 900.000,00 euro (dziewięćset tysięcy euro) udzielone do dnia 28.02.2015 roku wraz oświadczeniem o podaniu się egzekucji i zgodą na nadanie tytułu wykonalności dla bankowego tytułu egzekucyjnego do dnia 28.02.2017 roku, ? poręczenie cywilno-prawne udzielne przez Effect-System S.A. do kwoty 900.000,00 euro (słownie: dziewięćset tysięcy euro) udzielone do dnia 28.02.2015 roku wraz oświadczeniem o podaniu się egzekucji i zgodą na nadanie tytułu wykonalności dla bankowego tytułu egzekucyjnego do dnia 28.02.2017 roku. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Łączne maksymalne zaangażowanie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w finansowanie bieżącej działalności spółek należących do grupy kapitałowej Lubawa może wynieść 17 397 701,05 zł (siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jeden zł
05/100), co przewyższa wartość 10% kapitałów własnych emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LUBAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
LUBAWA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-400 Ostrów Wielkopolski
(kod pocztowy) (miejscowość)
Staroprzygodzka 117
(ulica) (numer)
+48 62 737 57 00 +48 62 737 57 08
(telefon) (fax)
info@lubawa.com.pl www.lubawa.com.pl
(e-mail) (www)
744-00-04-276 510349127
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Marcin Kubica Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d69ydvk

Podziel się opinią

Share
d69ydvk
d69ydvk