Trwa ładowanie...
d4s2fm4
espi

LUXIMA S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji LUXIMA S.A. (8/2011)

LUXIMA S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji LUXIMA S.A. (8/2011)

Share
d4s2fm4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LUXIMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie stanu posiadania akcji LUXIMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki LUXIMA S.A informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Romana Pudełko o następującej treści: "W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 29 listopada 2011 roku dokonałem zbycia w trakcie sesji na rynku notowań 24.332 (dwadzieścia-cztery-tysiące-trzystatrzydzieści-dwie) akcje spółki LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku (zwanej dalej jako "Spółka). Przed dokonaniem powyższej transakcji posiadałem 824.332 (osiemset-dwadzieścia-czterytysiące-trzysta-trzydzieści-dwie) akcje Spółki, reprezentujących 5,03% (pięć i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 824.332
(osiemset-dwadzieścia-czterytysiące-trzysta-trzydzieści-dwa) głosów, to jest 5,03% (pięć i trzy setne procenta) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu powyższej transakcji posiadam 800.000 (osiemset-tysięcy) akcji Spółki, reprezentujących 4,88% (cztery i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 800.000 (osiemset-tysięcy) głosów, reprezentujących 4,88% (cztery i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4s2fm4

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-05 Krzysztof Godusławski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4s2fm4

Podziel się opinią

Share
d4s2fm4
d4s2fm4