Trwa ładowanie...
d2652kh
d2652kh
espi

LW BOGDANKA S.A. - Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu S...

LW BOGDANKA S.A. - Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu (32/2013)
Share
d2652kh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-09
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LW BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu LW BOGDANKA S.A. przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 9 września 2013 roku. Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględnia zmiany, które zostały wprowadzone do Statutu Spółki uchwałami nr 27 - 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętymi w dniu 4 lipca 2013 r. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu wchodzi w życie z dniem podjęcia. Niniejszy tekst jednolity uwzględnia zmiany Statutu, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 27/2013 z 05.07.2013 r. oraz w raporcie bieżącym nr 30/2013 z 08.08.2013 r. Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna przekazania raportu: RMF GPW §38 ust.1 pkt 2
Załączniki
Plik Opis
Statut LW Bogdanka S A - tekst jednolity.pdf Statut LW Bogdanka S.A. - tekst jednolity

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A. Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
21-013 Bogdanka
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(0-81) 462 56 00 (0-81) 462 56 17
(telefon) (fax)
bogdanka@lw.com.pl www.bogdanka.eu
(e-mail) (www)
713-000-57-84 430309210
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Zbigniew Stopa Prezes Zarządu
2013-09-09 Grzegorz Gawroński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2652kh

Podziel się opinią

Share
d2652kh
d2652kh