Trwa ładowanie...
d3sqnzi
espi

LW BOGDANKA S.A. - Złożenie do GPW wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu (6/2012)

LW BOGDANKA S.A. - Złożenie do GPW wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu (6/2012)
Share
d3sqnzi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LW BOGDANKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Złożenie do GPW wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 25 stycznia 2013 r. został złożony przez działającego w imieniu Spółki pełnomocnika ? Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., wniosek o wprowadzenie akcji serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Łączna liczba akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5,00 zł każda objętych wnioskiem, która ma zostać wprowadzona do obrotu giełdowego w następstwie rejestracji, wynosi: 34.754 (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery). Łączna liczba akcji, która będzie w obrocie giełdowym po wprowadzeniu akcji objętych wnioskiem, wyniesie: 34.013.455 (słownie: trzydzieści cztery miliony trzynaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć). Zaproponowana została data wprowadzenia do obrotu 4.02.2013 r. Podstawa prawna sporządzenia raportu: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych w związku z § 9 ust. 1 oraz § 19 Regulaminu Giełdy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A. Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
21-013 Puchaczów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bogdanka
(ulica) (numer)
(81) 462 56 00 (81) 462 56 17
(telefon) (fax)
bogdanka@lw.com.pl www.bogdanka.eu
(e-mail) (www)
713-000-57-84 430309210
(NIP) (REGON)
d3sqnzi

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Zbigniew Stopa Prezes Zarządu
2013-01-25 Waldemar Bernaciak Z-ca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sqnzi

Podziel się opinią

Share
d3sqnzi
d3sqnzi