Trwa ładowanie...
d32swp3
espi

LW BOGDANKA S.A. - Zmiana składu Zarządu VII kadencji oraz powołanie Zarządu na VIII kadencję (4/...

LW BOGDANKA S.A. - Zmiana składu Zarządu VII kadencji oraz powołanie Zarządu na VIII kadencję (4/2013)
Share
d32swp3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LW BOGDANKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana składu Zarządu VII kadencji oraz powołanie Zarządu na VIII kadencję | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance ("Spółka") informuje, iż w dniu 25.01.2013 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące: ?- powołania Pana Zbigniewa Stopy do składu Zarządu VIII kadencji na stanowisko Prezesa Zarządu; ?- powołania Pana Waldemara Bernaciaka do składu Zarządu VIII kadencji na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki; ?- powołania Pana Yves, Marie, Gerard, Roger de Bazelaire de Boucheporn na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych na okres do zakończenia VII kadencji Zarządu (ze skutkiem od dnia 4 marca 2013 r.) oraz na VIII kadencję; ?- powołania Pana Krzysztofa Szlagi na stanowisko Członka Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji na okres do zakończenia VII kadencji Zarządu (ze skutkiem od dnia 11 marca 2013 r.) oraz na VIII kadencję; ?- powierzenia Pani Krystynie Borkowskiej funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ? Głównego Księgowego, ze skutkiem od dnia 4 marca 2013 r. Komentarz Rady Nadzorczej Spółki: "W związku z dokonaną
już zmianą na stanowisku Prezesa Zarządu oraz nadchodzącym upływem kadencji Zarządu w dotychczasowym składzie, Rada Nadzorcza dokonała rekonstrukcji jego składu oraz powołała Zarząd nowej kadencji. Z dniem 4 marca br. do składu Zarządu VII kadencji dołączy pan Roger de Bazelaire, a w dniu 11 marca pan Krzysztof Szlaga. Po wejściu w życie tych zmian, Zarząd VII kadencji będzie pracował w następującym składzie: ?- pan Zbigniew Stopa ? Prezes Zarządu, ?- pan Waldemar Bernaciak ? Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki, ?- pan Roger de Bazelaire ? Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, ?- pani Krystyna Borkowska ? Zastępca Prezesa Zarządu ? Główny Księgowy, ?- pan Krzysztof Szlaga ? Członek Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji oraz ?- pan Lech Tor ? Członek Zarządu wybierany przez pracowników. Od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2012 r. będzie pracował Zarząd VIII kadencji w składzie: ?- pan Zbigniew Stopa ? Prezes Zarządu, ?- pan Waldemar
Bernaciak ? Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki, ?- pan Roger de Bazelaire ? Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, ?- pan Krzysztof Szlaga ? Członek Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji." Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu szczegółowe informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i stanowisk zajmowanych przez powołanych członków Zarządu LW BOGDANKA S.A., wraz z przebiegiem ich kariery zawodowej. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.1 pkt. 22 | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik do RB nr 4.2013 -wykształcenie, kwalifikacje i stanowiska.pdf | Załącznik do Raportu bieżącego nr 4/2013 z dnia 25.01.2013 ? wykształcenie, kwalifikacje i stanowiska zajmowane przez członków Zarządu LW BOGDANKA S.A. powołanych na VIII kadencję Zarządu, wraz z przebiegiem kariery zawodowej | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A. Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
21-013 Puchaczów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bogdanka
(ulica) (numer)
(0-81) 462 56 00 (0-81) 462 56 17
(telefon) (fax)
bogdanka@lw.com.pl www.bogdanka.eu
(e-mail) (www)
713-000-57-84 430309210
(NIP) (REGON)
d32swp3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Zbigniew Stopa Prezes Zarządu
2013-01-25 Waldemar Bernaciak Z-ca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32swp3

Podziel się opinią

Share
d32swp3
d32swp3