Trwa ładowanie...
d2emy1g
d2emy1g
espi

M DEVELOPMENT S.A. - Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji...

M DEVELOPMENT S.A. - Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki. (1/2011)
Share
d2emy1g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | M DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd M Development Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość, w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie, o zmianie (zmniejszeniu) stanu dotychczas posiadanego udziału ponad 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i osiągnięciu w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 5% ogólnej liczby głosów przez akcjonariusza Spółki, Piotra Jędrzejczaka.Akcjonariusz (Piotr Jędrzejczak) poinformował o zmniejszeniu, w wyniku zbycia akcji Spółki w transakcjach sesyjnych dokonanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniu 28.02.2011 r., dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ponad 5% i osiągnięciu w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 5% ogólnej liczby głosów. Przed zmianą stanu posiadania Piotr Jędrzejczak posiadał 1.039.820 akcji Spółki, stanowiących 5,30% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które reprezentowały 1.039.820 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,30% udziału w ogólnej liczbie głosów. Po
zmianie stanu posiadania, Piotr Jędrzejczak posiada 960.821 akcji Spółki, stanowiących 4,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które reprezentują 960.821 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,89% udziału w ogólnej liczbie głosów. Zgodnie ze złożonym przez Piotra Jędrzejczaka zawiadomieniem, podmiot zależny od tego akcjonariusza, tj. Taxus Fund Spółka Akcyjna w Łodzi, posiada 9.045.684 akcje Spółki, stanowiące 46,08% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponadto, Akcjonariusz poinformował, że nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Jerzy Gądek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2emy1g

Podziel się opinią

Share
d2emy1g
d2emy1g