Trwa ładowanie...
d1dxxvv
espi

M.W. TRADE - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D (70/2011)

M.W. TRADE - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D (70/2011)
Share
d1dxxvv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 70 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-15
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd M.W. Trade SA ("Emitent") informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA na podstawie Uchwały nr 754/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku dopuścił do obrotu giełdowego na rynku równoległym 114.240 (sto czternaście tysięcy dwieście czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki M.W. Trade SA o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Jednocześnie Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 17 czerwca 2011 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym wyżej wskazane akcje spółki M.W. Trade SA pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w dniu 17 czerwca 2011 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLMWTRD00013".

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

M. W. TRADE SA
(pełna nazwa emitenta)
M.W. TRADE
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-317 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 125/200
(ulica) (numer)
71 790 20 50 71 790 20 55
(telefon) (fax)
biuro@mwtrade.pl www.mwtrade.pl
(e-mail) (www)
897-16-95-167 933004286
(NIP) (REGON)
d1dxxvv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Rafał Wasilewksi Prezes Zarządu
2011-06-15 Sebastian Kochaniec Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dxxvv

Podziel się opinią

Share
d1dxxvv
d1dxxvv