Trwa ładowanie...
d1mumz9
espi

M.W. TRADE - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (2/2013)

M.W. TRADE - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (2/2013)

Share
d1mumz9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-18
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że raporty okresowe Spółki w 2013 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach: - Raport roczny za 2012 rok ? 20.03.2013 roku, - Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku ? 14.05.2013 roku, - Raport półroczny za I półrocze 2013 roku ? 29.08.2013 roku, - Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku ? 13.11.2013 roku. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że korzysta ze zwolnienia z obowiązku publikacji sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2012 roku oraz sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2013 roku. Podstawa prawna przekazania raportu: § 103 ust. 1 w związku z § 101 ust. 2 oraz § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mumz9

| | | M. W. TRADE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | M.W. TRADE | | Finanse | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-317 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 125/200 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 790 20 50 | | 71 790 20 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mwtrade.sa | | www.mwtrade.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897 16 95 167 | | 933004286 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-18 Rafał Wasilewski Prezes Zarządu
2013-01-18 Maciej Mizuro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mumz9

Podziel się opinią

Share
d1mumz9
d1mumz9