Trwa ładowanie...
d39r6ai
espi

MABION S.A. - nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (20/2012)

MABION S.A. - nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (20/2012)
Share
d39r6ai

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MABION S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mabion SA informuje, że w dn 23.03.2012 otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust 4 Ustawy z dn 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Macieja Wieczorka - Prezesa Zarządu Spółki o nabyciu przez Macieja Wieczorka w dniach od 22.02.2012 do 23.03.2012 2265 szt akcji zwykłych na okaziciela Mabion S.A. w transakcjach sesyjnych zwyklych na rynku New Connect, po następujących cenach: 22.02.2012 44 szt akcji po cenie 13,50 zł za jedną akcję, 22.02.2012 100 szt akcji po cenie 13,60 zł za jedną akcję, 22.02.2012 100 szt akcji po cenie 13,64 zł za jedną akcję, 27.02.2012 100 szt akcji po cenie 13,50 zł za jedną akcję, 27.02.2012 100 szt akcji po cenie 13,75 zł za jedną akcję, 05.03.2012 83 szt akcji po cenie 13,80 zł za jedną akcję, 05.03.2012 366 szt akcji po cenie 14,00 zł za jedną akcję, 05.03.2012 100 szt akcji po cenie 14,00 zł za jedną akcję, 09.03.2012 104 szt akcji po cenie 13,38 zł za jedną akcję, 09.03.2012 16 szt akcji po cenie 13,38 zł za jedną akcję, 09.03.2012 84 szt
akcji po cenie 13,40 zł za jedną akcję, 09.03.2012 16 szt akcji po cenie 13,40 zł za jedną akcję, 09.03.2012 84 szt akcji po cenie 13,40 zł za jedną akcję, 09.03.2012 100 szt akcji po cenie 13,39 zł za jedną akcję, 12.03.2012 91 szt akcji po cenie 15,00 zł za jedną akcję, 12.03.2012 112 szt akcji po cenie 15,00 zł za jedną akcję, 12.03.2012 100 szt akcji po cenie 15,00 zł za jedną akcję, 12.03.2012 27 szt akcji po cenie 15,30 zł za jedną akcję, 12.03.2012 73 szt akcji po cenie 15,30 zł za jedną akcję, 21.03.2012 195 szt akcji po cenie 14,75 zł za jedną akcję, 21.03.2012 120 szt akcji po cenie 14,89 zł za jedną akcję, 21.03.2012 50 szt akcji po cenie 14,99 zł za jedną akcję, 21.03.2012 100 szt akcji po cenie 14,98 zł za jedną akcję, 23.03.2012 100 szt akcji po cenie 14,45 zł za jedną akcję, 23.03.2012 153 szt akcji po cenie 14,39 zł za jedną akcję, 23.03.2012 276szt akcji po cenie 14,40 zł za jedną akcję, | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
99-300 Kutno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Józefów 9
(ulica) (numer)
+48 (24) 3574220 +48 (24) 3551777
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
775-256-13-83 100343056
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39r6ai

Podziel się opinią

Share
d39r6ai
d39r6ai