Trwa ładowanie...
dqsseta
espi

MABION S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowy...

MABION S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (21/2013)
Share
dqsseta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2013
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 9 września 2013r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie z dnia 9 września 2013 roku od Prezesa Zarządu Spółki, Pana Macieja Wieczorka, o nabyciu w transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 6 września 2013r. przez podmiot bezpośrednio kontrolowany przez ww. osobę zarządzającą 3000 szt. akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie jednostkowej nabycia 17zł.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A. Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
99-300 Kutno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Józefów 9
(ulica) (numer)
+48 (24) 3574220 +48 (24) 3551777
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
775-256-13-83 100343056
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Maciej Wieczorek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqsseta

Podziel się opinią

Share
dqsseta
dqsseta