Trwa ładowanie...
d24s070

MAC ws. posiedzenia Rady Europejskiej (komunikat)

...

d24s070
d24s070

25.10. Warszawa - MAC informuje:

W dniu wczorajszym (24 października 2013 roku) szefowie rządów i państw Unii Europejskiej skoncentrowali się na gospodarce cyfrowej, innowacjach i usługach.

Rada Europejska podkreśliła, że silna gospodarka cyfrowa ma podstawowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego i konkurencyjności Europy w zglobalizowanym świecie. W tym celu trzeba dołożyć wszelkich starań, by europejski przemysł odzyskał impet w branży produktów i usług cyfrowych. Zasygnalizowano, że konieczny jest zintegrowany jednolity rynek cyfrowy i telekomunikacyjny, przynoszący korzyści konsumentom i przedsiębiorstwom.

W ramach swojej strategii wzrostu gospodarczego Europa musi pobudzać we wszystkich sektorach gospodarki innowacyjne rozwiązania cyfrowe wykorzystujące potencjał danych. Szczególną uwagę należy poświęcić wspieraniu zmniejszania przepaści cyfrowej między państwami członkowskimi.

d24s070

Podnosząc kwestię wykorzystywania potencjału gospodarki cyfrowej uznano m.in., że należy promować nowe inwestycje, aby przyspieszyć rozwój infrastruktury, która będzie w stanie osiągnąć docelowe prędkości transmisji danych w szerokim paśmie zakładane w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Podkreślono też jak ważne jest przyspieszenie wdrażania nowych technologii, takich jak sieć 4G, przy utrzymaniu neutralności technologicznej. Należy szybko przyjąć środki ustawodawcze zmierzające do zmniejszenia kosztów rozwoju sieci szerokopasmowych.

Prowadzona była także dyskusja na temat podatku VAT. Ustalono, że w prowadzonym aktualnie przeglądzie Komisja Europejska zajmie się kwestiami właściwymi dla gospodarki cyfrowej, takimi jak zróżnicowanie stawki podatkowej dla produktów cyfrowych i materialnych. Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła inicjatywę Komisji dotyczącą ustanowienia grupy ekspertów ds. opodatkowania gospodarki cyfrowej. Problem ten będzie omawiany również na posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu br.

Szefowie rządów i państw Unii Europejskiej rozmawiali także nt. promowania jednolitego rynku cyfrowego przyjaznego dla konsumenta i biznesu. W tym kontekście Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła przedstawienie przez Komisję pakietu dotyczącego zapewnienia łączności na całym kontynencie i zachęciła prawodawcę do przeprowadzenia dogłębnej analizy tego pakietu z myślą o jego terminowym przyjęciu. Podkreślono też znaczenie lepszego koordynowania harmonogramów i warunków przydziału częstotliwości z poszanowaniem krajowych kompetencji w tej dziedzinie.

Do najważniejszych konkluzji Rady Europejskiej należy stwierdzenie, że ważne jest wzbudzanie zaufania obywateli i przedsiębiorstw do gospodarki cyfrowej. Terminowe przyjęcie solidnych unijnych ogólnych ram ochrony danych i dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego ma kluczowe znaczenie dla ukończenia tworzenia jednolitego rynku cyfrowego do 2015 roku.

d24s070

Rada Europejska uznała także, że należy kontynuować modernizację administracji publicznych poprzez szybkie wdrożenie usług, takich jak administracja elektroniczna, e-zdrowie, fakturowanie elektroniczne i elektroniczne zamówienia publiczne. Przyczyni się to do zwiększenia liczby usług cyfrowych i poprawy ich jakości dla obywateli i przedsiębiorstw w całej Europie, a także przyniesie oszczędności kosztów w sektorze publicznym.

Prawodawstwo UE powinno być tworzone tak, aby ułatwiało cyfrową łączność między obywatelami i przedsiębiorstwami oraz organami publicznymi. Należy dołożyć starań, aby wprowadzić w życie zasadę jednorazowego pobierania informacji od obywateli przy należytym poszanowaniu przepisów dotyczących ochrony danych.

Uczestnicy Rady Europejskiej w specjalnym oświadczeniu odnieśli się do wydarzeń związanych z możliwym pozyskiwaniem danych wywiadowczych. Podkreślili w nim bliskie relacje między Europą a Stanami Zjednoczonymi oraz wartość tego partnerstwa. Wyrazili przekonanie, że partnerstwo to musi opierać się na szacunku i zaufaniu, również w odniesieniu do działania i współpracy tajnych służb.

Dodatkowe informacje: www.mac.gov.pl

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

aja/

d24s070
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d24s070