Trwa ładowanie...
d3mnkdq
d3mnkdq

MAC ws. raportu NIK dot. systemu reagowania kryzysowego (komunikat)

...
Share
d3mnkdq

16.09. Warszawa - MAC informuje:

W odpowiedzi na dzisiejsze publikacje prezentujące raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący stanu zaawansowania prac nad Systemem Powiadamiania Ratunkowego należy podkreślić, iż NIK sprawdzała stan zaawansowania prac nad SPR przed przejęciem tego zadania przez ministra administracji i cyfryzacji, a wystąpienie pokontrolne NIK nie uwzględnia prac nad SPR podjętych w MAC.

Od 8 września 2012 r, czyli od dnia, w którym minister administracji i cyfryzacji nadzoruje funkcjonowanie SPR w Polsce w MAC podjęto następujące działania mające na celu uporządkowanie zagadnień związanych z SPR:

d3mnkdq

1. dokonano przeglądu stanu prac nad SPR, zidentyfikowano podstawowe problemy;

2. przyjęto koncepcję budowy SPR w Polsce - została ona przyjęta przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji i podpisana przez ministra administracji i cyfryzacji. Koncepcja określa kierunki rozwoju SPR, w tym sferze teleinformatycznej;

3. opracowano projekt ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego - znajduje się on na końcowym etapie prac rządowych;

4. wykonano analizę ruchu telefonicznego na numery alarmowe - w celu dokładnego oszacowania potrzeb SPR w Polsce i zaplanowania niezbędnych zmian w dotychczasowej organizacji CPR.

d3mnkdq

Najważniejsze założenia projektu ustawy o SPR:

Nowa definicja systemu powiadamiania ratunkowego opiera system na centrach powiadamiania ratunkowego, które odpowiedzialne są za obsługę zgłoszenia. Przez obsługę zgłoszenia rozumie się jego przyjęcie, zakwalifikowanie i przekazanie do właściwej służby, która następnie zajmuje się dysponowaniem odpowiednich sił i środków.

Dobrze wyszkolony i profesjonalny operator numeru alarmowego w CPR ma za zadanie, w przypadku zgłoszeń prawdziwych, zebranie odpowiedniej ilości informacji związanej ze zgłoszeniem, żeby maksymalnie usprawnić proces udzielania pomocy. Należy podkreślić, że aż 80 proc. wszystkich telefonów na numer alarmowy 112 zawiera zgłoszenia fałszywe i złośliwe. Dlatego tak istotnym zadaniem CPR jest filtrowanie i zgłoszeń i - co za tym idzie - odciążanie w tym zakresie dyspozytorów służb.

Ujednolicenie systemu - główne założenia:

d3mnkdq

- minister administracji i cyfryzacji - organ właściwy w sprawach SPR,

- wojewoda - kompetencje w zakresie tworzenia CPR,

- obsługa w CPR numerów 112, 997, 998, 999,

- jeden system teleinformatyczny wykorzystywany w CPR,

d3mnkdq

- zastępowalność CPR,

- jednolite procedury obsługi zgłoszeń alarmowych,

- jednolite szkolenia operatorów numerów alarmowych.

Minister administracji i cyfryzacji, jako sprawujący nadzór nad funkcjonowaniem, za szczególnie istotną uznaje kwestię wprowadzenia odpowiednich rozwiązań prawnych. Wysiłki MAC mają doprowadzić do jak najszybszego uchwalenia ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego.

d3mnkdq

W projekcie przewidziane zostało rozwiązanie tymczasowe umożliwiające przekazywanie zgłoszeń alarmowych z centrum w drodze połączenia telefonicznego do czasu osiągnięcia pełnej funkcjonalności przez interfejs łączący system teleinformatyczny CPR z systemami teleinformatycznymi służb. Obecnie trwają zaawansowane prace nad dostosowaniem systemów teleinformatycznych do wymiany alarmowych danych elektronicznych, tzw. formatek.

W ramach projektu SIPR ogłoszony został przetarg na rozbudowę interfejsu komunikacyjnego oraz przygotowywane jest zamówienie na zwiększenie wydajności systemu teleinformatycznego wykorzystywanego w centrach powiadamiania ratunkowego. Działania mają umożliwić uruchomienie pełnej współpracy międzysystemowej pomiędzy centrum oraz podmiotami ratowniczymi do końca 2014 r.

Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych zapewnia CPR informacje o lokalizacji dzwoniącego. W związku z tym, nie jest aktualna informacja o braku możliwości ustalenia pozycji geograficznej osoby dzwoniącej na numer alarmowy 112.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d3mnkdq

Podziel się opinią

Share
d3mnkdq
d3mnkdq