Trwa ładowanie...
d3dldbp

Magellan liczy na wyższą kdk wartość podpisanych umów w czwartym kwartale

15.11. Warszawa (PAP) - Magellan spodziewa się, że wartość umów podpisanych przez spółkę w czwartym kwartale może być wyższa niż w trzecim. Grupa liczy na dalsze dobre zachowanie...

Share
d3dldbp

15.11. Warszawa (PAP) - Magellan spodziewa się, że wartość umów podpisanych przez spółkę w czwartym kwartale może być wyższa niż w trzecim. Grupa liczy na dalsze dobre zachowanie segmentu inwestycji szpitali oraz spółek zagranicznych. Gorzej od założeń zachowuje się natomiast segment finansowania samorządów - poinformował na konferencji prezes Krzysztof Kawalec.

"Trzeci kwartał był rekordowy pod względem kontraktacji bilansowej. Czwarty kwartał jest dla nas z kolei historycznie najlepszy i liczymy na to, że w tym roku też tak będzie" - powiedział prezes.

Kawalec dodał, że wzrost kontraktacji Magellana odbywa się przy rosnącej presji konkurencyjnej na rynku finansowania usług medycznych.

d3dldbp

"Zmiana otoczenia konkurencyjnego wynika z dojrzewania naszego rynku. Wzrost wartości podpisywanych przez nas umów w takich warunkach jest tym bardziej dobrą informacją dla inwestorów" - wyjaśnił prezes.

W trzecim kwartale kontraktacja bilansowa Magellana wzrosła rdr o 48 proc. do 385 mln zł. Kontraktacja pozabilansowa wzrosła o 103 proc. do 177 mln zł. Wartość całego portfela spółki wzrosła do 1,1 mld zł z 985 mln zł na koniec drugiego kwartału i 867 mln zł rok wcześniej.

Kontraktacja bilansowa odpowiada aktywom finansowym, które w wyniku podpisanych umów ujęte zostały w aktywach grupy w ciągu poszczególnych okresów. Kontraktację pozabilansową stanowią zawarte umowy ramowe i warunkowe dotyczące produktów oferowanych przez grupę.

Magellan liczy na utrzymanie wzrostu w segmencie inwestycji szpitali oraz na rynkach zagranicznych, czyli w Czechach i na Słowacji. Grupa jest natomiast zawiedziona segmentem finansowania samorządów.

d3dldbp

"Poprawa w MedFinance cieszy tym bardziej, że cały rynek inwestycji szpitali spada. My tymczasem spodziewamy się dobrego zachowania spółki w 2014 roku. Liczymy też na wzrost wyników w spółkach zagranicznych, co będzie możliwe dzięki pozyskiwaniu finansowania w lokalnych walutach, gdzie koszt pieniądza jest niższy niż w Polsce" - powiedział prezes.

"Gorzej od naszych założeń zachowuje się natomiast segment samorządowy. Instytucje obniżyły wydatki inwestycyjne, zwracają większą uwagę na zadłużenie, a jednocześnie nie są jeszcze skłonne do korzystania z pozabilansowych form finansowania" - dodał.

W trzecim kwartale MedFinance, spółka zależna działająca w segmencie finansowania inwestycji szpitali wypracowała 0,9 mln zł zysku netto, wobec 0,5 mln zł rok wcześniej, a wartość portfela spółki wzrosła do 120,2 mln zł z 105,1 mln zł kwartał wcześniej. Spółki zagraniczne wypracowały natomiast 0,6 mln zł zysku netto wobec 0,2 mln zł rok wcześniej, a ich portfel spadł do 84,3 mln zł z 84,7 mln zł kwartał wcześniej.

Kawalec poinformował, że Magellan nadal analizuje rynek hiszpański i rumuński pod kątem ewentualnej ekspansji. Jak dotąd nie zostały jednak uruchomione programy pilotażowe.

d3dldbp

Prezes podał również, że zwiększając skalę biznesu spółka podwyższyła w trzecim kwartale dźwignię finansową do poziomu 3,19 długu odsetkowego do kapitałów własnych z 2,98 na koniec drugiego kwartału i widzi dalszy potencjał do sięgania po finansowanie zewnętrzne.

"Dzięki spadkowi stóp procentowych nasz koszt finansowania działalności wzrósł w okresie trzech kwartałów zaledwie o 7 proc. w porównaniu do 26 proc. wzrostu średniego stanu zobowiązań. Dzięki temu chcemy dalej stopniowo podwyższać poziom dźwigni" - wyjaśnił prezes.

Magellan podał w czwartek po sesji wyniki za trzeci kwartał.

Zysk netto wzrósł do 11,5 mln zł z 9,2 mln zł rok wcześniej i był zbliżony do konsensusu rynkowego, który zakładał wypracowanie 11,4 mln zł. Przychody grupy osiągnęły natomiast 39,5 mln zł, bijąc konsensus o prawie 16 proc. Przychody rok wcześniej wyniosły 30,2 mln zł.

Spółka poprawiła w trzecim kwartale rentowność na każdym z poziomów. Współczynnik wzrostu z kapitału spadł natomiast do 18 proc. z 19 proc. rok wcześniej.

W piątek po godz. 13.00 kurs akcji spółki rośnie o prawie 2 proc. (PAP)

kuc/ ana/

d3dldbp

Podziel się opinią

Share
d3dldbp
d3dldbp