Trwa ładowanie...
d40vbn7
d40vbn7
espi

MAGELLAN S.A. - Podpisanie aneksu do umowy znaczącej (18/2014)

MAGELLAN S.A. - Podpisanie aneksu do umowy znaczącej (18/2014)
Share
d40vbn7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-24
Skrócona nazwa emitenta
MAGELLAN S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Magellan S.A. informuje, że w dniu 24 lutego 2014 roku Spółka podpisała aneks do umowy znaczącej zawartej z podmiotem medycznym (raport bieżący nr 22/2013). Na podstawie aneksu zmianie uległa wartość największej umowy ? pożyczki odnawialnej o łącznym limicie w okresie jej obowiązywania o wartości 26.400 tys. PLN zawartej w dniu 28.02.2013 roku. Przedmiotowy aneks powoduje zwiększenie wartości umowy do kwoty 52.800 tys. PLN poprzez wydłużenie okresu jej obowiązywania. Pozostałe istotne postanowienia umowy nie uległy zmianie. Kryterium uznania umowy za znaczącą było przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta przez sumę umów zawartych z danym kontrahentem w ciągu 12 miesięcy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAGELLAN S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-330 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piłsudskiego 76
(ulica) (numer)
42 272 31 00 42 272 31 01
(telefon) (fax)
magellan@magellan.pl www.magellansa.pl
(e-mail) (www)
947-18-00-271 471987671
(NIP) (REGON)
d40vbn7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Grzegorz Grabowicz Wiceprezes Zarządu
2014-02-24 Rafał Karnowski Prokurent Magellan S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40vbn7

Podziel się opinią

Share
d40vbn7
d40vbn7