Trwa ładowanie...
d4flc7b
espi

MAGELLAN S.A. - Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2013 (26/2014)

MAGELLAN S.A. - Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2013 (26/2014)

Share
d4flc7b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAGELLAN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Magellan S.A. informuje, że po uzyskaniu rekomendacji Rady Nadzorczej, zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przekazanie całości jednostkowego zysku netto Spółki Magellan S.A. za 2013 rok w kwocie 37.788 tys. PLN na kapitał zapasowy Spółki. Powyższa rekomendacja uzasadniona jest zakładanym dynamicznym rozwojem Spółki przy sprzyjającej sytuacji rynkowej, która, zdaniem Zarządu, pozwoli utrzymać ponadprzeciętną dynamikę wzrostu skali działalności i wyników Spółki w kolejnych okresach sprawozdawczych. Przeznaczenie w całości zysku wypracowanego w roku 2013 na kapitał zapasowy pozwoli Spółce lepiej wykorzystać zwiększony popyt na świadczone przez nią usługi finansowe, utrzymać wysoką efektywność prowadzonej działalności i będzie podstawą, wraz z odpowiednim wykorzystaniem dźwigni finansowej, do dalszego budowania portfela aktywów finansowych. Zarząd Spółki jest przekonany, że przedstawiona rekomendacja zapewni dalszy optymalny rozwój Spółki i przyczyni się do zwiększania wartości
firmy dla akcjonariuszy w kolejnych latach. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4flc7b

| | | MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MAGELLAN S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-330 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piłsudskiego | | 76 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 42 272 31 00 | | 42 272 31 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | magellan@magellan.pl | | www.magellansa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 947-18-00-271 | | 471987671 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Krzysztof Kawalec Prezes Zarządu
2014-03-21 Grzegorz Grabowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4flc7b

Podziel się opinią

Share
d4flc7b
d4flc7b