Trwa ładowanie...
dfwem2d

MAGELLAN S.A. - Zmiany w składzie Zarządu Spółki (11/2015)

MAGELLAN S.A. - Zmiany w składzie Zarządu Spółki (11/2015)

Share
dfwem2d

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MAGELLAN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Zarządu Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Magellan S.A. informuje, że z dniem 18 lutego 2015 roku Pan Rafał Karnowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prokurenta Magellan S.A. Zarząd Spółki przyjął złożoną rezygnację. Jednocześnie Spółka informuje, iż Rada Nadzorcza Magellan S.A. na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2015 roku powołała Pana Rafała Karnowskiego na stanowisko Członka Zarządu Magellan S.A., rozszerzając tym samym skład Zarządu Spółki do czterech osób. Od dnia 19 lutego 2015 roku w skład Zarządu Magellan S.A. wchodzą następujące osoby: - Krzysztof Kawalec ? Prezes Zarządu, - Grzegorz Grabowicz ? Wiceprezes Zarządu, - Urban Kielichowski ? Członek Zarządu, - Rafał Karnowski ? Członek Zarządu. Spółka przekazuje informacje o kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej osoby powołanej do Zarządu: Pan Rafał Karnowski związany jest ze Spółką od maja 2000 roku. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, Kierunek Prawo, gdzie uzyskał tytuł Magistra. W 2004 roku ukończył w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie studia podyplomowe w zakresie finansów i ekonomiczno ? prawnych stosunków europejskich. Pan Rafał Karnowski jest radcą prawnym i został wpisany na listę radców prawnych pod numerem Łd-M-1492. W sierpniu 2010 roku utworzono spółkę Kancelaria Prawnicza Karnowski i Wspólnik sp.k., w której Pan Rafał Karnowski jest komplementariuszem, a Magellan S.A. jest komandytariuszem. Od dnia 1 lipca 2008 do 31 lipca 2010 roku Pan Rafał Karnowski pełnił funkcję Członka Zarządu Magellan S.A. Był również członkiem Rad Nadzorczych w działających na terenie Słowacji i Czech spółkach Magellan Slovakia s.r.o. i Magellan Česká republika, s.r.o. (dawniej: MedFinance Magellan s.r.o.). Od sierpnia 2010 roku do 18 lutego 2015 roku Rafał Karnowski pełnił w Magellan S.A. funkcję Prokurenta Spółki. Jest także prokurentem w MEDFinance S.A. W dniu 19 lutego 2015 roku Rafał Karnowski został powołany na Członka Zarządu Magellan S.A. Pan Rafał Karnowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Magellan S.A., nie
jest wspólnikiem konkurencyjnej w stosunku do Magellan S.A. spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfwem2d

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MAGELLAN S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 90-330 | | Łódź | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Piłsudskiego | | 76 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42 272 31 00 | | 42 272 31 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | magellan@magellan.pl | | www.magellansa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 947-18-00-271 | | 471987671 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-19 Krzysztof Figiel Pełnomocnik - Kierownik Centrum Operacyjno-Rozliczeniowego
2015-02-19 Paulina Garstka Pełnomocnik - Zastępca Kierownika Centrum Operacyjno-Rozliczeniowego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfwem2d

Podziel się opinią

Share
dfwem2d
dfwem2d