Trwa ładowanie...
dp2yfgo

MAGNIFICO S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (3/2015)

MAGNIFICO S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (3/2015)

Share
dp2yfgo

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAGNIFICO S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wrocławskiej 10G/32, 01-493 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357969 (zwanej dalej również Spółką)
, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. (dalej jako "Zgromadzenie") na dzień 1 października 2015 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w Warszawie, w kancelarii notarialnej Kingi Nałęcz, ul. Boya-Żeleńskiego 6 Lok. 26, 00-621 Warszawa. W załączeniu stosowne dokumenty. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 1_ogłoszenie o zwołaniu WZA.pdf | ogłoszenie | | | | | | | | | |
| | 2_projekty uchwał na WZA.pdf | projekty uchwał | | | | | | | | | |
| | 3_ informacja o liczbie akcji.pdf | liczba akcji | | | | | | | | | |
| | 4_pełnomocnictwo - osoba fizyczna - wzór.pdf | pełnomocnictwo fiz | | | | | | | | | |
| | 5_pełnomocnictwo - osoba prawna - wzór.pdf | pełnomocnictwa prawna | | | | | | | | | |
| | 6_instrukcja w sprawie głosowania przez pełnomocnika.pdf | instrukcja | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp2yfgo

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | MAGNIFICO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | MAGNIFICO S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 01-493 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Wrocławska | | 10G/32 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (22) 497 51 56 | | (22) 241 44 35 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 KAROLINA SIUDYŁA-KOC PREZES ZARZĄDU KAROLINA SIUDYŁA-KOC
2015-09-04 URSZULA NIEWIROWICZ CZŁONEK ZARZĄDU URSZULA NIEWIROWICZ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp2yfgo

Podziel się opinią

Share
dp2yfgo
dp2yfgo