Trwa ładowanie...
d1oosc0
espi

MAKARONY POLSKIE S.A. - Informacja o zamiarze połączenia Makarony Polskie S.A. i Mispol S.A. (35/...

MAKARONY POLSKIE S.A. - Informacja o zamiarze połączenia Makarony Polskie S.A. i Mispol S.A. (35/2010)
Share
d1oosc0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAKARONY POLSKIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zamiarze połączenia Makarony Polskie S.A. i Mispol S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, że w ramach protokołu uzgodnień ze spotkania w dniu 12 grudnia 2010 roku pomiędzy Makarony Polskie S.A. i Mispol S.A., nastąpiło ustalenie planu dalszych prac dotyczących potencjalnego połączenia obu spółek i stworzenia, w oparciu o łączone podmioty, jednej grupy kapitałowej.W związku z pozytywnymi wynikami analizy ekonomicznego uzasadnienia transakcji, przygotowanego na bazie szacunku potencjalnych efektów synergii i w kontekście założeń strategicznych dotyczących przyszłego funkcjonowania połączonych Spółek, Strony uznały za uzasadnioną kontynuację prac nad transakcją. Intencją zarządów Makarony Polskie S.A. i Mispol S.A. jest doprowadzenie, w terminie do dnia 23 grudnia 2010 roku, do uzgodnienia i przedstawienia akcjonariuszom szczegółowych warunków transakcji, a w szczególności: parytetu wymiany akcji, strategii działania Grupy oraz określenia harmonogramu połączenia obu spółek.W celu oszacowania efektów synergii wynikających z połączenia i w konsekwencji
wzrostu wartości obu spółek dla akcjonariuszy, a także w celu wsparcia zarządów stron w uzgodnieniu propozycji kluczowych parametrów finansowych transakcji, zarządy Mispol S.A. i Makarony Polskie S.A. powierzyły KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k. rolę doradcy finansowego.Jednocześnie zarząd Mispol S.A. prowadzi negocjacje z akcjonariuszami PMB S.A. mające na celu nabycie większościowego pakietu akcji tej spółki. Intencją zarządu Mispol S.A. i zarządu Makarony Polskie S.A. jest włączenie PMB S.A. w struktury połączonej grupy kapitałowej.Celem tych transakcji jest stworzenie dużego podmiotu, działającego w branży spożywczej, o łącznych rocznych przychodach przekraczających 800 mln zł. Połączenie dwóch grup kapitałowych pozwoli osiągnąć istotne synergie sprzedażowe i organizacyjne, co w efekcie umożliwi zdobycie połączonej grupie kapitałowej czołowej pozycji na każdym z rynków, na których działają zamierzające połączyć się spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-12 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu
2010-12-12 Krzysztof Rubak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1oosc0

Podziel się opinią

Share
d1oosc0
d1oosc0