Trwa ładowanie...
d4f43ll
espi

MAKARONY POLSKIE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A. ...

MAKARONY POLSKIE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A. (46/2011)

Share
d4f43ll

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAKARONY POLSKIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, że Makarony Polskie S.A. zawarła w dniu dzisiejszym w trybie korespondencyjnym aneks nr 1 datowany na dzień19 grudnia 2011r. do Umowy faktoringu z dnia 21 grudnia 2009r. zawartej z ING Commercial Finance Polska S.A. W związku z zawartym aneksem podwyższeniu uległa kwota limitu faktoringowego z dotychczasowego poziomu 3,5 mln zł do poziomu 7,0 mln zł oraz zmieniona została forma faktoringu z faktoringu bez przejęcia ryzyka wypłacalności odbiorcy (z regresem) na faktoring z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy (bez regresu). Zwiększenie limitu faktoringowego wynika ze zwiększonego zapotrzebowania Spółki na kapitał obrotowy w związku ze wzrostem skali działalności. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przez Faktora dla tego typu umów. Faktorowi przysługuje wynagrodzenie liczone jako procent nabywanych wierzytelności w skali miesiąca. Zabezpieczenie faktoringu stanowią dwa weksle własne in blanco
wystawione przez Spółkę wraz z deklaracjami wekslowymi. Kryterium uznania w/w kontraktu za umowę znaczącą jest fakt, iż po podniesieniu limitu factoringu jego maksymalna kwota przekracza 10% wartości kapitałów własnych Makarony Polskie S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4f43ll

| | | MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MAKARONY POLSKIE S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 35-082 | | Rzeszów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Podkarpacka | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 017 8753010 | | 017 8753011 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@makarony.pl | | www.makarony.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8133278856 | | 691674708 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu
2011-12-20 Jarosław Szpryngwald Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4f43ll

Podziel się opinią

Share
d4f43ll
d4f43ll