Trwa ładowanie...
d1ojejr
espi

MAKOLAB - Informacja o wstępnej wartości przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2014 roku (21/2014) - EBI

MAKOLAB - Informacja o wstępnej wartości przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2014 roku (21/2014)
Share
d1ojejr
NEW CONNECT
Raport EBI nr 21 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-09
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Informacja o wstępnej wartości przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2014 roku
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd MakoLab S.A. (dalej: ?Spółka?) informuje, że według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu wstępna wartość przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2014 r. wyniosła 3 782 tys. zł, co oznacza wzrost o 30% w stosunku do analogicznego okresu w 2013 r. oraz przekroczenie o ponad 14% prognozy wartości sprzedaży w II kwartale 2014 r. podanej w raporcie kwartalnym za I kwartał 2014 r. (nr raportu 11/2014). Zarząd MakoLab S.A. informuje jednocześnie, że podana powyżej wartość przychodów ze sprzedaży ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie. Ostateczna wartość przychodów ze sprzedaży i wyniki finansowe Spółki za II kwartał 2014 r. zostaną opublikowane w raporcie kwartalnym. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Zieliński Prezes Zarządu
Mirosław Sopek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ojejr

Podziel się opinią

Share
d1ojejr
d1ojejr