Trwa ładowanie...
d24t9m3
espi

MAKORA - Złożenie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Aneksu do Listu księgowego w ... - EBI

MAKORA - Złożenie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Aneksu do Listu księgowego w związku z procesem scalenia akcji MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. (23/2014)
Share
d24t9m3
NEW CONNECT
Raport EBI nr 23 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-10
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Złożenie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Aneksu do Listu księgowego w związku z procesem scalenia akcji MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A informuje, że w dniu 10 października 2014r. złożył do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A Aneks do Listu księgowego w związku z trwającym procesem scalenia akcji. Zgodnie z aneksem liczba niedoborów scaleniowych wynosi 447 sztuk. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Pana Tymoteusza Olszewskiego, z którym została podpisana umowa na przekazanie akcji spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A na pokrycie niedoborów scaleniowych. Tym samym została wykonana treść Uchwały nr 16 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2012r. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jerzy Pruchnicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24t9m3

Podziel się opinią

Share
d24t9m3
d24t9m3