Trwa ładowanie...
d2um0pr
d2um0pr
espi

MAKRUM S.A. - Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Rady ...

MAKRUM S.A. - Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Rady (107/2013)
Share
d2um0pr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 107 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Rady | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza podczas swojego posiedzenia odbytego dnia 16 września 2013 r. powołała Pana Piotra Kamińskiego na członka Rady Nadzorczej MAKRUM S.A. z dniem 16 września 2013 r. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nowy członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MAKRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej w załączeniu. Następnie Rada Nadzorcza działając w pełnym składzie powołała: - Pana Piotra Kamińskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady, - Pana Krzysztofa Kobryńskiego na stanowisko Sekretarza Rady. Od dnia 16 września 2013 r. skład Rady Nadzorczej MAKRUM S.A. przedstawia się następująco: - Piotr Kamiński - Przewodniczący Rady
Nadzorczej, - Jerzy Nadarzewski ? Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, - Krzysztof Kobryński - Sekretarz Rady Nadzorczej, - Beata Jerzy ? Członek Rady Nadzorczej, - Mirosław Babiaczyk - Członek Rady Nadzorczej. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Piotr Kamiński_cv.pdf | życiorys P. Piotra Kamińskiego - nowego członka Rady | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKRUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-719 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fordońska 40
(ulica) (numer)
052 561 23 30 052 321 00 78
(telefon) (fax)
sekretariat@makrum.pl www.makrum.pl
(e-mail) (www)
5540309005 090549380
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2013-09-16 Piotr Fortuna Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2um0pr

Podziel się opinią

Share
d2um0pr
d2um0pr