Trwa ładowanie...
d1rjs2u
d1rjs2u
espi

MAKRUM S.A. - Spełnienie warunku znaczącej umowy warunkowej zawartej przez spółkę zależną (32/2012)

MAKRUM S.A. - Spełnienie warunku znaczącej umowy warunkowej zawartej przez spółkę zależną (32/2012)
Share
d1rjs2u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie warunku znaczącej umowy warunkowej zawartej przez spółkę zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w nawiązaniu do raportu bieżącego Rb 14/2012 z dnia 11 kwietnia 2012r. informuje, że w dniu 16 maja 2012r. doszło do spełnienia warunku, jednego z kilku, wynikającego z warunkowej umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej MAKRUM Development Sp. z o.o., zawartej pomiędzy spółką zależną STATEN COMPANY Ltd. z siedzibą w Larnace, w której MAKRUM S.A. posiada 100% udziałów, a Scala IRP Capital Partners z siedzibą w Luksemburgu. Warunek dotyczył nabycia przez MAKRUM Development Sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Bydgoszczy obejmujących działki ewidencyjne, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgi wieczyste nr KW BY1B/00029322/9, KW BY1B/00004708/8, KW BY1B/00002866/9 ? działka nr 103/1, KW BY1B/00002872/4 ? działka nr 104/1. W wyniku zawarcia umowy sprzedaży i warunkowej umowy sprzedaży z dnia 9 maja 2012 r. oraz umowy o przeniesieniu prawa użytkowania wieczystego z dnia 14 maja 2012 r., a następnie dokonania
dnia 16 maja 2012 r. odpowiednich wpisów w księgach wieczystych doszło do przeniesienia prawa użytkowania wieczystego do wyżej określonych nieruchomości na spółkę MAKRUM Development Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKRUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-676 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Leśna 11-19
(ulica) (numer)
052 3236401 052 3236400
(telefon) (fax)
sekretariat@makrum.pl www.makrum.pl
(e-mail) (www)
5540309005 090549380
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Rafał Jerzy Prezes Zarządu
2012-05-17 Piotr Fortuna Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1rjs2u

Podziel się opinią

Share
d1rjs2u
d1rjs2u