Trwa ładowanie...
d1gpfzx
espi

MAKRUM S.A. - Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie reorganizacji Grupy Kapitałowej MAKRUM (4/2012)

MAKRUM S.A. - Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie reorganizacji Grupy Kapitałowej MAKRUM (4/2012)

Share
d1gpfzx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie reorganizacji Grupy Kapitałowej MAKRUM | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (MAKRUM) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2011 z dnia 27.06.2011 r. oraz nr 48/2011 z dnia 19.12.2011 r. informuje o podjętych w dniu 19 stycznia 2012 r. uchwałach Rady Nadzorczej w sprawie reorganizacji Grupy Kapitałowej MAKRUM. Na wniosek Zarządu MAKRUM Rada Nadzorcza w dniu dzisiejszym uchyliła swoją uchwałę nr 1/XII/2011 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na warunki podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Jednocześnie na wniosek Zarządu MAKRUM Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na warunki podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone przez Zarząd poprzez emisję akcji serii I oraz w sprawie wyrażenia zgody na warunki podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone przez Zarząd poprzez emisję akcji serii J. Z uchwał tych wynika iż: - akcje serii I w ilości 28.557.974 mają zostać zaoferowane większościowemu
udziałowcowi IMMOBILE Sp. z o.o. Panu Rafałowi Jerzemu (Prezesowi Zarządu MAKRUM S.A.) i mają zostać w całości pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 2.840 udziałów w IMMOBILE Sp. z o.o. Cena emisyjna akcji serii I wynosi 2,15 zł za jedną akcję. Rada wyraziła zgodę na pozbawienie w całości prawa poboru akcji serii I. - akcje serii J w ilości 2.614.462 mają zostać zaoferowane pozostałym udziałowcom IMMOBILE Sp. z o.o., w tym Panu Sławomirowi Winieckiemu (Wiceprezesowi Zarządu MAKRUM S.A.) i mają zostać w całości pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 260 udziałów w IMMOBILE Sp. z o.o. Cena emisyjna akcji serii J wynosi 2,15 zł za jedną akcję. Rada wyraziła zgodę na pozbawienie w całości prawa poboru akcji serii J. Uchwały te stanowią dla Zarządu MAKRUM podstawę podjęcia dalszych kroków w celu realizacji podwyższenia kapitału zakładowego MAKRUM. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gpfzx

| | | MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MAKRUM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 85-676 | | Bydgoszcz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Leśna | | 11-19 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 052 3236401 | | 052 3236400 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@makrum.pl | | www.makrum.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5540309005 | | 090549380 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Rafał Jerzy Prezes Zarządu
2012-01-19 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gpfzx

Podziel się opinią

Share
d1gpfzx
d1gpfzx