Trwa ładowanie...
d6blvb4
espi

MAKRUM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej ze spółką zależną MAKRUM Pomerania Sp. z o.o. (46/2011)

MAKRUM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej ze spółką zależną MAKRUM Pomerania Sp. z o.o. (46/2011)

Share
d6blvb4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej ze spółką zależną MAKRUM Pomerania Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (MAKRUM) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarta została ze spółką zależną MAKRUM Pomerania Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) umowa dzierżawy przedsiębiorstwa. Na jej podstawie, począwszy od dnia 1.01.2012 r., MAKRUM przekazuje Spółce do używania i pobierania pożytków, przedsiębiorstwo Stocznia "Pomerania" położone w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 35, 36, 37 (przedmiot dzierżawy), w skład którego wchodzą: - prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (zabudowanych i niezabudowanych) o łącznej powierzchni 51.976 m2, - budynki i budowle znajdujące się na w/w nieruchomościach, - środki trwałe (infrastruktura stoczniowa, maszyny, urządzenia itp.), - przedmioty nietrwałe i wyposażenie, - licencje, patenty, znak towarowy. Wraz z przekazaniem przedmiotu dzierżawy, Spółka stosownie do art. 231 kodeksu pracy przejmie wszystkich pracowników MAKRUM zatrudnionych w przedmiocie dzierżawy. Umowę zawarto na czas nie oznaczony. Szacunkowa wartość przedmiotu
umowy wynosi ok. 11,5 mln zł (czynsz za okres 5 lat dzierżawy). Czynsz ten podlega corocznej waloryzacji stosownie do stopnia inflacji. Czynsz dzierżawny płatny będzie począwszy od czwartego miesiąca trwania umowy, a spłata za pierwsze trzy miesiące nastąpi w ratach w terminie do końca 2012 r. Pozostałe warunki nie odbiegają od typowych dla tego rodzaju umowy. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Zarząd MAKRUM planuje, aby dotychczasowa działalność MAKRUM realizowana w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 35, 36, 37, była kontynuowana przez Spółkę z wykorzystaniem przedmiotu dzierżawy. MAKRUM rozważa także podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez aport części środków obrotowych (zapasy, należności, produkcja w toku) związanych z dzierżawionym przedsiębiorstwem. Umowa znacząca z uwagi na przekroczenie 10% przychodów Grupy Kapitałowej MAKRUM za okres ostatnich 4 kwartałów. Spółka przyjmuje to kryterium z uwagi na fakt, iż obecnie pozwala ono lepiej ocenić znaczenie zawartej umowy. | | | | |
| | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6blvb4

| | | MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MAKRUM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 85-676 | | Bydgoszcz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Leśna | | 11-19 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 052 3236401 | | 052 3236400 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@makrum.pl | | www.makrum.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5540309005 | | 090549380 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-05 Rafał Jerzy Prezes Zarządu
2011-12-05 Piotr Fortuna Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6blvb4

Podziel się opinią

Share
d6blvb4
d6blvb4