Trwa ładowanie...
d43t59q

MAKRUM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej ze spółkami Grupy Rolls-Royce (49/2011)

MAKRUM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej ze spółkami Grupy Rolls-Royce (49/2011)

Share
d43t59q

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej ze spółkami Grupy Rolls-Royce | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MAKRUM S.A. (Spółka) informuje, iż w okresie od dnia 27.10.2011 r. Spółka zawarła ze spółkami Grupy Rolls-Royce Marine Companies (Grupa RR) (w skład której wchodzą m.in.: Rolls-Royce Marine AS i Rolls-Royce Poland Sp. z o.o.) umowy na łączną wartość 6 644 686,04 PLN (suma kontraktów zawieranych w PLN oraz w EURO wg kursu z daty potwierdzania zamówień). Przedmiotem tych umów było między innymi wykonanie: płetw steru, urządzeń pokładowych (skrzynia, urządzenie centrujące, nawijarka liny), urządzeń centrujących do trunków, rolek rufowych oraz części do zestawów sterowych. Największa wartościowo umowa w okresie objętym raportem została zawarta z Rolls-Royce Marine AS poprzez potwierdzenie dnia 19.12.2011 r. przyjęcia 2 równorzędnych zamówień o numerach BR0200481 i BR0200482, każde z nich na wykonanie rolki rufowej z 2 kompletami zacisków wału rolki na kwotę netto PLN 2 498 882,22 z datami realizacji na 26.07.2012 r. dla BR0200481 i 23.08.2012 r. dla BR0200482. Zgodnie z postanowieniami Ogólnych
warunków zakupu dla Rolls-Royce Marine Companies, które poprzez potwierdzanie przyjmowania zamówień obowiązują w umowach zawartych z firmami Grupy RR, w tym w umowie o której mowa w powyższym akapicie, Spółka może zostać obciążona karami umownymi o maksymalnej wartości 10 % wartości kontraktu, na warunkach nie odbiegających od rynkowych. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia firm z Grupy RR do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Umowa znacząca z uwagi na fakt, iż suma umów zawartych z Grupą RR przekracza 10 % przychodów Grupy Kapitałowej MAKRUM za okres ostatnich 4 kwartałów. Spółka przyjmuje to kryterium z uwagi na fakt, iż obecnie pozwala ono lepiej ocenić znaczenie zawartej umowy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d43t59q

| | | MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MAKRUM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 85-676 | | Bydgoszcz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Leśna | | 11-19 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 052 3236401 | | 052 3236400 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@makrum.pl | | www.makrum.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5540309005 | | 090549380 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2011-12-20 Piotr Fortuna Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d43t59q

Podziel się opinią

Share
d43t59q
d43t59q