Trwa ładowanie...
d3pg3l3

Mało wyrazisty przebieg handlu - giełdowy komentarz poranny

Utrzymanie przedziału cenowego: 2393 – 2396 pkt. sprawiło bowiem, że rynek nadal porusza się w relatywnie wąskim korytarzu, dla którego istotną barierą pozostaje również węzeł podażowy: 2451 – 2454 pkt.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Mało wyrazisty przebieg handlu - giełdowy komentarz poranny
(Thinkstockphotos)
d3pg3l3

Tak jak nadmieniałem we wczorajszych opracowaniach online, jego przełamanie wiązałoby się także z negacją układu ABCD, co z punktu widzenia techniki powinno znaleźć odzwierciedlenie w postaci kontynuacji tendencji wzrostowej. Problem oczywiście w tym, że działania inicjowane obecnie przez popyt nie sprawiają pozytywnego wrażenia.

Na rynku kasowym ewidentnie brakuje w tej chwili kapitału, który mógłby w dłuższym okresie wpływać stabilizująco na notowania kontraktów. Brak tego elementu powoduje, że grudniowa seria zachowuje się dość chimerycznie i przede wszystkim relatywnie słabiej względem bazowych parkietów Eurolandu. Takie są niestety fakty.

Ponieważ zakres cenowy: 2393 – 2396 pkt. jest na razie ewidentnie respektowany, niewielką przewagę w ujęciu intradayowym zachowuje jednak obóz byków. Stąd logiczny wniosek, że przełamanie w/w węzła popytowego wpłynęłoby negatywnie na wizerunek techniczny wykresu, mogąc zarazem stać się czynnikiem wywołującym jeszcze bardziej odczuwalny wzrost presji podażowej. W moim odczuciu znalazłoby to najpewniej odzwierciedlenie w postaci testu kluczowej strefy wsparcia: 2370 – 2375 pkt., która zbudowana jest już między innymi na bazie projekcji średnioterminowego, prowzrostowego układu XABCD.

d3pg3l3

Czekamy zatem na dalszy rozwój wydarzeń, uwzględniając niezmiennie możliwość podejmowania przez popyt aktywnych działań obronnych w węźle: 2393 – 2396 pkt. Zanegowane bowiem tej strefy (o czym pisałem przed momentem) stanowiłoby zapowiedź kontynuacji tendencji spadkowej, z opcją przetestowania wsparcia: 2370 – 2375 pkt.

Paweł Danielewicz
makler papierów wartościowych
DM BZ WBK

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34120/141126_bp.pdf )

d3pg3l3

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d3pg3l3

Podziel się opinią

Share
d3pg3l3
d3pg3l3