Trwa ładowanie...

Małym przedsiębiorstwom łatwiej o środki z PFRON

Firmy zatrudniające do 50 pracowników nie będą musiały przekazywać sprawozdań, aby otrzymać dofinansowanie do pensji osób niepełnosprawnych.

Share
Małym przedsiębiorstwom łatwiej o środki z PFRON
Źródło: Jupiterimages
d405rxt

Tak wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Mniej obowiązków sprawozdawczych

Nowela dodała do rozporządzenia przepis zdejmujący z mikro- i małych przedsiębiorstw obowiązek składania do PFRON sprawozdań o sytuacji ekonomicznej za trzy ostatnie lata obrotowe, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości. Te nowe zasady obowiązują od 14 stycznia. Oznacza to, że fundusz nie będzie mógł do tych przedsiębiorców zastosować tzw. wzoru Altmana. Ta bardzo kontrowersyjna i kwestionowana przez pracodawców osób niepełnosprawnych metoda służyła funduszowi do oceny kondycji finansowej spółki. W myśl przepisów pomocy państwa nie może bowiem otrzymywać podmiot zagrożony upadłością.

– Szacuję, że na tej zmianie skorzysta co najmniej kilka tysięcy firm zatrudniających niepełnosprawnych, otrzymujących teraz dofinansowania z PFRON – mówi Szczepan Wroński, prawnik z centrum szkoleniowo-doradczego Ekspert.

d405rxt

Zgodnie z art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 za mikroprzedsiębiorstwo należy uznawać podmiot zatrudniający mniej niż dziesięcioro pracowników, którego roczny obrót lub bilans nie przekracza 2 mln euro. Małe przedsiębiorstwa uwolnione od obowiązku wysyłania do PFRON takich informacji to podmioty zatrudniające mniej niż 50 pracowników, których roczny obrót lub bilans nie przekracza 10 mln euro.

Średnie również skorzystają

W myśl nowelizacji rozporządzenia mikro-, małe, a także średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające poniżej 250 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro, a całkowity bilans roczny 43 mln euro) nie muszą też wypełniać punktów 5 – 7 w części B informacji Inf-O-PP składanej wraz z wnioskiem o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych.

Wszyscy ci przedsiębiorcy nie będą więc musieli podawać co miesiąc informacji o swojej sytuacji ekonomicznej, np. rosnących zapasach czy zmniejszonych obrotach, co mogło powodować dotychczas automatyczne zawieszenie przez PFRON wypłat dofinansowania do czasu wyjaśnienia przez przedsiębiorcę, że jest w dobrej kondycji finansowej.

– Choć zmiany w przepisach już weszły w życie, ciągle wymagają zmiany elektroniczne formularze w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, za pomocą których przedsiębiorcy muszą się rozliczać z PFRON – dodaje Wroński. – Obecnie wszystko wskazuje na to, że fundusz nie zauważył jeszcze zmiany przepisów, bo formularze ciągle wymagają wypełnienia wszystkich pól, także tych, z których wypełniania mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa zostały zwolnione.

Mateusz Rzemek

d405rxt

Podziel się opinią

Share
d405rxt
d405rxt