Trwa ładowanie...
dxarqri
dxarqri
espi

MARKA S.A. - Zwołanie NWZ na dzień 10 października 2013 roku. (13/2013)

MARKA S.A. - Zwołanie NWZ na dzień 10 października 2013 roku. (13/2013)
Share
dxarqri
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-13
Skrócona nazwa emitenta
MARKA S.A.
Temat
Zwołanie NWZ na dzień 10 października 2013 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000358994, wysokość kapitału zakładowego: 2.314.286,00 PLN - wpłacony w całości, NIP: 542-297-18-17, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 10 października 2013 r., o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok. Pełna treść ogłoszenia i dokumenty związane w załączeniu. Załączniki: 1) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 10.10.2013.pdf 2) Projekty Uchwał na NWZ.pdf
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 10.10.2013.pdf
Projekty Uchwał na NWZ.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MARKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARKA S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-879 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętego Rocha 5 lok. 109
(ulica) (numer)
085 742 02 34
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
542-297-18-17
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Jarosław Konopka Prezes Zarządu Jarosław Konopka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxarqri

Podziel się opinią

Share
dxarqri
dxarqri