Trwa ładowanie...
d30ibbs

Marvipol modyfikuje plany dotyczące wydzielenia segmentu motoryzacyjnego

Warszawa, 03.09.2015 (ISBnews) - Marvipol przeniesie działalność deweloperską na spółkę M Automotive Holding, która następne zmieni nazwę na Marvipol, zaś obecny Marvipol zmieni nazwę na M Automotive Holding i będzie zajmował się działalnością w segmencie motoryzacyjnym, wynika z komunikatu spółki. Dotychczas Marvipol planował wydzielenie segmentu motoryzacyjnego pod nazwą M Automotive Holding i wprowadzenie go na GPW jako oddzielną spółkę.

Share
d30ibbs

"3 września 2015 r. zarząd emitenta podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały zarządu emitenta z dnia 28 listopada 2014 r. o podjęciu prac nad podziałem Marvipol S.A. (?) Na podstawie podjętej uchwały zarządu emitenta z dnia 3 września 2015 r., zarząd emitenta postanowił o kontynuacji prac nad podziałem spółki dzielonej przez wydzielenie, przy czym podział spółki dzielonej nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (podział przez wydzielenie), w drodze przeniesienia części majątku spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki dzielonej, tj. działalności deweloperskiej, na spółkę pod firmą M Automotive Holding S.A. z siedzibą w Warszawie. W wyniku podziału spółka przejmująca zmieni nazwę na Marvipol S.A., natomiast emitent zmieni nazwę na M Automotive Holding S.A." - czytamy w komunikacie.

Planowany podział spółki dzielonej ma na celu zreorganizowanie działalności grupy kapitałowej Marvipol, w ramach której nadal prowadzona będzie działalność motoryzacyjna (polegająca przede wszystkim na sprawowaniu nadzoru właścicielskiego nad spółkami motoryzacyjnymi funkcjonującymi w ramach grupy kapitałowej Marvipol) i wydzielenie z niej odrębnej struktury, w ramach której będzie prowadzona działalność deweloperska, tłumaczy dalej firma.

"Celem podziału jest wyodrębnienie ze spółki dzielonej działalności deweloperskiej i w ten sposób:
a. Uzyskanie wiarygodnych rynkowych wycen zarówno działalności deweloperskiej, jak również działalności motoryzacyjnej,
b. Umożliwienie potencjalnym inwestorom wyboru profilu działalności gospodarczej w ramach aktywności spółki dzielonej lub spółki przejmującej,
c. Zwiększenie przejrzystości grupy kapitałowej Marvipol dla akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów" - napisano też w komunikacie.

d30ibbs

"Intencją zarządu spółki dzielonej jest, by w ramach procedury podziału, akcje spółki przejmującej, zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - napisano także w materiale.

W wyniku podziału wszyscy dotychczasowi akcjonariusze spółki dzielonej otrzymają nowo wyemitowane akcje spółki przejmującej. Szczegóły związane z procedurą przydziału akcji spółki przejmującej zostaną opisane w planie podziału, zapowiedział Marvipol.

Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów, zaś model biznesowy grupy uzupełnia sieć myjni samochodowych Robo Wash. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r.

(ISBnews)

d30ibbs

Podziel się opinią

Share
d30ibbs
d30ibbs