Trwa ładowanie...
d406hub

MARVIPOL S.A. - Emisja obligacji zwykłych?aktualizacja informacji. (108/2010)

MARVIPOL S.A. - Emisja obligacji zwykłych?aktualizacja informacji. (108/2010)

Share
d406hub
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 108 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-29
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL S.A.
Temat
Emisja obligacji zwykłych?aktualizacja informacji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Nawiązując dotreści Raportu bieżącego nr 103/2010 opublikowanego w dniu 13 grudnia 2010 r., Marvipol S.A. [Emitent]informuje o podjęciu w dniu 29 grudnia 2010 r. przez Zarząd KDPW S.A. Uchwały nr 897/10, mocą której wyemitowane przez Emitenta w ilości 100.000 sztuk obligacje zwykłe na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 100,00 PLN każda, zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i oznaczone kodem PLMRVPL00065.Emitent zamierza podjąć działania, których celem jest wprowadzenie obligacji serii G do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego w ramach Catalyst przez GPW oraz przez BondSpot.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d406hub

| | | MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MARVIPOL S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-193 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stawki | | 3a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (+48 22) 536-50-00 | | (+48 22) 536-50-01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gpw@marvipol.pl | | www.marvipol.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-12-11-046 | | 011927062 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Sławomir Horbaczewski Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d406hub

Podziel się opinią

Share
d406hub
d406hub