Trwa ładowanie...
d22ojhe
espi

MARVIPOL S.A. - Informacja o obrocie akcjami emitenta. (25/2013)

MARVIPOL S.A. - Informacja o obrocie akcjami emitenta. (25/2013)
Share
d22ojhe

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MARVIPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o obrocie akcjami emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1583, z późn. zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1950) [Rozporządzenie], Marvipol S.A. [Emitent], informuje o otrzymaniu w dniu 25 stycznia 2013 r.: 1. od pełnomocnika osoby obowiązanej, którą jest Mariusz Wojciech Książek - dyrektor i jedyny udziałowiec spółki Cosinda Holdings Limited (podmiot blisko związany z osobą obowiązaną) oraz Prezes Zarządu i większościowy akcjonariusz Marvipol S.A., zawiadomienia o transakcji dotyczącej obrotu akcjami Spółki zawartej przez Cosinda Holdings Limited. Opis transakcji: Data transakcji 22 stycznia 2013 r. Miejsce transakcji Warszawa Rodzaj transakcji Sprzedaż akcji Tryb zawarcia
Transakcja pozagiełdowa Średnia cena 0,20 PLN Wolumen 29.600 Osoba obowiązana, na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia, wyraziła zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska. 2. od osoby obowiązanej pełniącej funkcję w organach spółki, zawiadomienia o transakcjach obrotu akcjami Emitenta zawartych w roku kalendarzowym 2012 przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną, których suma wartości nie osiągnęła kwoty 5.000,- ?. Opis transakcji: Data transakcji 22 sierpnia 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 10,59 PLN Wolumen 25 Data transakcji 23 sierpnia 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 10,59 PLN Wolumen 25 Data transakcji 24 sierpnia 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna
zwykła Średnia cena 10,60 PLN Wolumen 25 Data transakcji 27 sierpnia 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 10,58 PLN Wolumen 15 Data transakcji 28 sierpnia 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 10,59 PLN Wolumen 15 Data transakcji 29 sierpnia 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 10,59 PLN Wolumen 15 Data transakcji 3 września 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 10,40 PLN Wolumen 20 Data transakcji 4 września 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia
Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 10,18 PLN Wolumen 45 Data transakcji 5 września 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 10,39 PLN Wolumen 40 Data transakcji 7 września 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 10,39 PLN Wolumen 20 Data transakcji 10 września 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 10,40 PLN Wolumen 20 Data transakcji 11 września 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 10,40 PLN Wolumen 20 Data transakcji 12 września 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb
zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 10,38 PLN Wolumen 20 Data transakcji 14 września 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 10,28 PLN Wolumen 40 Data transakcji 17 września 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 10,16 PLN Wolumen 40 Data transakcji 18 września 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 10,20 PLN Wolumen 20 Data transakcji 19 września 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 10,20 PLN Wolumen 20 Data transakcji 20 września 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno
akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 10,20 PLN Wolumen 20 Data transakcji 21 września 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 10,20 PLN Wolumen 20 Data transakcji 26 września 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 10,20 PLN Wolumen 20 Data transakcji 27 września 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 10,20 PLN Wolumen 20 Data transakcji 28 września 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 10,19 PLN Wolumen 20 Data transakcji 1 października 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj
transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 9,91 PLN Wolumen 20 Data transakcji 3 października 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 10,00 PLN Wolumen 20 Data transakcji 4 października 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 10,00 PLN Wolumen 20 Data transakcji 5 października 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 9,90 PLN Wolumen 20 Data transakcji 8 października 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 9,99 PLN Wolumen 20 Data transakcji 9 października 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów
Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 9,99 PLN Wolumen 20 Data transakcji 9 października 2012 r. Miejsce transakcji Catalyst - rynek obligacji Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno obligacji zwykłych Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 95,19 PLN Wolumen 4 Data transakcji 10 października 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 9,99 PLN Wolumen 20 Data transakcji 11 października 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 9,99 PLN Wolumen 20 Data transakcji 12 października 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 9,84 PLN Wolumen 60 Data transakcji 15 października
2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 9,90 PLN Wolumen 20 Data transakcji 27 grudnia 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 8,94 PLN Wolumen 10 Data transakcji 28 grudnia 2012 r. Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji Kupno akcji Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena 8,94 PLN Wolumen 10 Osoba obowiązana, na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia, nie wyraziła zgody na publikację swojego imienia i nazwiska. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARVIPOL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 32
(ulica) (numer)
+48 22 536 50 00 +48 22 536 50 01
(telefon) (fax)
gpw@marvipol.pl www.marvipol.pl
(e-mail) (www)
526-12-11-046 011927062
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Sławomir Horbaczewski Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22ojhe

Podziel się opinią

Share
d22ojhe
d22ojhe