Trwa ładowanie...
d317rkr

MasterCard: Polacy uważają, że mają równy dostęp do rozwiązań finansowych

Warszawa, 09.06.2016 (ISBnews) - Polacy częściej niż inni Europejczycy uważają, że mają równy dostęp do rozwiązań finansowych, wynika z badania przeprowadzonego przez MasterCard. Z 74% odpowiedzi na tle średniej europejskiej wynoszącej 63%, jesteśmy najbardziej usatysfakcjonowani w tym względzie spośród wszystkich 10 badanych krajów, podano także.

Share
d317rkr

"Mniej niż połowa Europejczyków (49%) uważa, że poziom włączenia finansowego w ich kraju jest wysoki. Brak dostępu lub możliwości dostępu do produktów finansowych lub cyfrowych powoduje u badanych frustrację. Ankietowani ocenili również możliwe rozwiązania dotyczące poprawy sytuacji i tego, kto ich zdaniem powinien zająć się realizacją tych działań, aby zlikwidować 'finansowy sufit'" - czytamy w komunikacie.

Z badania MasterCard wynika, że Polacy uważają, że włączenie finansowe jest ważnym elementem budowania otwartego i dającego równe szanse społeczeństwa. Częściej niż inni Europejczycy wyrażamy opinię, że włączenie finansowe jest sprawą ważną (77% odpowiedzi wobec europejskiej średniej 74%). Częściej wskazujemy też na wagę dostępu do produktów i usług finansowych (78% wskazań), a także korzystania z nich (73%). Są to według nas istotne czynniki wyrównujące szanse społeczne, obok innych, takich jak dostęp do edukacji (90%), równe szanse dla osób obu płci (84%), wolność podróżowania i przemieszczania się (87%) czy wolność w wyborze rodzaju pracy (75%), podano także.

"Według Polaków, najważniejszą przyczyną wykluczenia finansowego jest brak umiejętności zarządzania pieniędzmi - odpowiedziało tak 44% z nas, czyli wskazujemy na ten problem częściej niż inni Europejczycy. Inne powody to według nas brak zaufania do banków (42%) oraz nierówności w poziomie dochodów (41%)" - czytamy w komunikacie.

d317rkr

Polacy są zdania, że aby przeciwdziałać wykluczeniu finansowemu, należy prowadzić działania edukacyjne - odpowiada tak 59% ankietowanych w badaniu MasterCard, czyli więcej niż w jakimkolwiek innym kraju europejskim. Oprócz tego sądzimy, że warto wprowadzać prawo (32%) oraz budować infrastrukturę (31%), które wspierają włączenie finansowe obywateli. Za te zadania powinien odpowiadać przede wszystkim rząd (65%), ale też banki (62%). Odpowiedzialnością w tym zakresie rzadziej obarczamy samych siebie (32%), firmy płatnicze i systemy kartowe (24%) czy firmy technologiczne (13%), podano także.

"Pytani o korzyści wynikające z pełniejszego włączenia finansowego, badani z Polski wskazują najczęściej na te osobiste, takie jak łatwiejsze opłacanie codziennych rachunków (57%) czy większa elastyczność w płaceniu za zakupy, np. online (51%). Rzadziej wspominamy o korzyściach takich jak poprawa bezpieczeństwa finansowego (35%) czy możliwość zaoszczędzenia pieniędzy (33%). Najmniej interesuje nas 'dobro ogółu', w tym przyspieszenie wzrostu gospodarczego kraju (18%) czy wyrównanie szans społecznych (16%)" - czytamy w komunikacie.

Aż 78% Europejczyków nie zgadza się też ze stwierdzeniem, że Europa jest regionem o najniższym wykluczeniu finansowym na świecie. Podobne dane dotyczą włączenia cyfrowego - tylko co czwarty Europejczyk (24%) jest zdania, że jego region cechuje się największym poziomem włączenia cyfrowego na świecie, podano także.

"Włączenie finansowe, cyfrowe i równość płci są ze sobą nierozerwalnie związane i są kluczowe dla prowadzenia swobodnego, godziwego i pełnego życia - co do tego Europejczycy nie mają wątpliwości. Choć Europa należy do najbardziej rozwiniętych regionów na świecie, nie ma wątpliwości, że trzeba zrobić więcej, aby wyeliminować wykluczenie, ponieważ zdaniem Europejczyków znaczna część społeczeństwa w dalszym ciągu jest nim objęta. Oznacza to, że istnieje swego rodzaju ;sufit finansowy', hamujący procesy włączania i utrudniający powszechny dostęp do produktów i usług" - powiedziała prezes ds. rynków międzynarodowych Ann Cairns, cytowana w komunikacie.

MasterCard przeprowadziła internetową ankietę z udziałem 10.021 konsumentów na 10 rynkach w Europie, w tym w Polsce. Wywiady w ramach badania odbyły się w dniach 5-18 maja 2016 r. Zarządzanie badaniem powierzono globalnej firmie badawczej Norstat.

(ISBnews)

d317rkr

Podziel się opinią

Share
d317rkr
d317rkr