Trwa ładowanie...
d49zy8c

MAXIMUS - Nabycie akcji MAXIMUS SA przez Prezesa Zarządu (10/2014)

MAXIMUS - Nabycie akcji MAXIMUS SA przez Prezesa Zarządu (10/2014)

Share
d49zy8c

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAXIMUS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji MAXIMUS SA przez Prezesa Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MAXIMUS S.A., informuje, iż w dniu 13 marca 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi od osoby zobowiązanej do przekazywania zawiadomień na podstawie powyższego artykułu tj. od Pana Grzegorza Lorek, Prezesa Zarządu Maximus S.A. , iż w wyniku zakupu: - w dniu 12.03.2014 roku na sesji zwykłej na rynku NewConnect 105.236 sztuk akcji (słownie: sto pięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć) sztuk akcji MAXIMUS S.A., udział ogólnej liczby głosów zwiększył się o 0,56%. Przed wyżej wymienionymi transakcjami posiadałem 14.908.844 (słownie: czternaście milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści cztery) sztuk akcji, stanowiących 79,52% kapitału zakładowego Spółki, co stanowiło 79,52% ogólnej liczby głosów. W wyniku zawarcia transakcji zakupu w dniu 12.03.2014 roku Pan Grzegorz Lorek posiada 15.014.080 (słownie: piętnaście milionów czternaście tysięcy osiemdziesiąt) sztuk akcji Maximus S.A. Stanowiących 80,08% kapitału zakładowego Spółki
oraz uprawniających do 15.014.080 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 80,08% ogólnej liczby głosów. Aktualnie Pan Grzegorz Lorek posiada 15.014.080 (słownie: piętnaście milionów czternaście tysięcy osiemdziesiąt) sztuk akcji Emitenta, co stanowi 80,08% kapitału zakładowego. Posiadane akcje dają 15.014.080 głosów na WZA, co stanowi 80,08% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49zy8c

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Grzegorz Lorek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49zy8c

Podziel się opinią

Share
d49zy8c
d49zy8c