Trwa ładowanie...
d2xlelo
d2xlelo
espi

MBF Group - Korekta w górę prognoz wyników finansowych na 2014 r. (77/2014) - EBI

MBF Group - Korekta w górę prognoz wyników finansowych na 2014 r. (77/2014)
Share
d2xlelo

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 77 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta w górę prognoz wyników finansowych na 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") na podstawie wypracowanego wyniku finansowego, obliczonego wg stanu na dzień: 30 październik 2014 rok, niniejszym koryguje w górę prognozę wyników finansowych przedstawionych w raporcie bieżącym EBI nr 59/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta prognozuje osiągnięcie następującego wyniku finansowego w 2014 roku: - Przychody netto ze sprzedaży: 2.650.000 zł - wzrost o 96,3%; - Przychody finansowe: 120.000 zł - bez zmian; - Zysk z działalności operacyjnej: 100.000 zł - wzrost o 100%; - Zysk z działalności gospodarczej: 220.000 zł - wzrost o 29,4%; - Zysk netto: 220.000 zł - wzrost o 29,4%; - Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (wpływy): 3.000.000 zł - wzrost o 15,4% Powyższe szacunkowe wyniki finansowe nie podlegały weryfikacji przez biegłego rewidenta. Odpowiedzialność za realizację powyższej prognozy ponosi Zarząd Spółki. Zarząd Spółki informuje, że będzie dokonywał bieżącej oceny
możliwości realizacji przyjętych prognoz. Bieżąca ocena poczyniona zostanie co najmniej raz na kwartał, a wyniki tej oceny Spółka opublikuje w ramach raportu okresowego (kwartalnego) lub w formie raportu bieżącego. Ponadto Spółka zakłada, że oprócz zdarzeń związanych z typową działalnością Emitenta, żadne inne wydarzenia nie będą miały wpływu na wyniki finansowe Emitenta, a w szczególności zdarzenia nadzwyczajne. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Krassowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xlelo

Podziel się opinią

Share
d2xlelo
d2xlelo