Trwa ładowanie...
d2g4cps

MBF Group - Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania spółki MBF Romania SRL z siedzibą w ... - EBI

MBF Group - Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania spółki MBF Romania SRL z siedzibą w Bukareszcie (14/2015)

Share
d2g4cps

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 14 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania spółki MBF Romania SRL z siedzibą w Bukareszcie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 26 lutego 2015 roku zawarł wspólnie z dwoma podmiotami wspólny list intencyjny ("List") w sprawie założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą MBF Romania SRL (societate cu răspundere limitată) z siedzibą w Bukareszcie w Rumunii ("MBF Romania SRL"). Sygnatariuszami przedmiotowego Listu są: (a) spółka dysponująca wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku kapitałowym, w szczególności w zakresie przygotowywania i przeprowadzania emisji prywatnych i publicznych, posiadająca licencję autoryzowanego doradcy rynku NewConnect oraz autoryzowanego doradcy rynku Catalyst oraz (b) rumuńska spółka zajmująca się zawodowo reprezentowaniem interesów kontrahenta oraz obsługą i doradztwem prawnym na terenie Rumunii. Zarząd Emitenta informuje, że MBF Group S.A. obejmie w MBF Romania SRL nie mniej niż 50% w kapitale zakładowym spółki i głosach na walnym zgromadzeniu. Dodatkowo zgodnie z bieżącymi
ustaleniami Emitenta z Giełdą Papierów Wartościowych w Bukareszcie (Bursa De Valori Bucaresti) oraz w nawiązaniu do RB EBI nr 79/2014 z dnia 07 listopada 2014 roku Zarząd zawiadamia, że MBF Romania SRL w momencie rejestracji i rozpoczęcia działalności wystąpi o przyznanie licencji autoryzowanego doradcy rynku AeRo, co powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy. Niezależnie od powyższego spółka natychmiast rozpocznie działalność na rumuńskim rynku kapitałowym, a jej usługi związane będą m.in. z pozyskiwaniem kapitału dla spółek celem ich rozwoju poprzez inwestycje celowe, niepubliczne emisje akcji (pre-IPO), emisje prywatne i publiczne (IPO) i wtórne oferty publiczne (SPO). Strony solidarnie zobowiązały się do nieudostępniania informacji o szczegółowej treści Listu oraz danych uzyskanych w związku z jej wykonywaniem, z wyjątkiem informacji, których ujawnienie wymagane jest przepisami prawa. Zarząd MBF Group S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podejmowane
działania dotyczą rozwoju Spółki i mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g4cps

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Krassowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g4cps

Podziel się opinią

Share
d2g4cps
d2g4cps