Trwa ładowanie...
d4e1m36
espi

MCI - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (81/2011)

MCI - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (81/2011)
Share
d4e1m36

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 81 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MCI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: art. § 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą prawną nabycia papierów wartościowych Spółki jest Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r. określająca zasady nabywania akcji własnych Spółki w "Programie Odkupu", zmieniona: - Uchwałą nr 03/NWZ/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management SA podjętą w dniu 6 września 2011 roku sprawie zmiany Uchwały Nr 24/ZWZ/2011, - Uchwałą nr 03/NWZ/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjętą w dniu 15 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/ZWZ/2011. Spółka informuje, iż w dniu 1 grudnia 2011 r. otrzymała informacje od DM BOŚ S.A., iż w
dniu 30 listopada 2011 r. w ramach realizacji Programu Odkupu akcji własnych zostało nabytych 45 000 akcji Spółki po średniej cenie jednostkowej w wysokości 3,99 zł za jedną akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda w ilości 45 000 sztuk, stanowią 0,07% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Nabyte akcje uprawniają do 45 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowi 0,07% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka posiada 1 281 240 akcji własnych, co uprawnia do 1 281 240 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,06 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przyczyną odkupu jest realizacja Programu Odkupu, którego szczegółowe wskazanie przyczyn i celów realizacja zostały wykonane przez Spółkę w Raporcie Bieżącym Nr 26/2011 z 11.07.2011 r. w oparciu o postanowienia Uchwały Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r., w raporcie 48/2011 z 9.09.2011 r. w oparciu o postanowienia
Uchwały nr 03/NWZ/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management SA podjętą w dniu 6 września 2011 roku sprawie zmiany Uchwały Nr 24/ZWZ/2011 oraz raportu 70/2011 z 16 listopada 2011 r. w oparciu o postanowienia Uchwały nr 03/NWZ/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjętą w dniu 15 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/ZWZ/2011. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MCI MANAGEMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
MCI Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
22 540 73 80 22 540 73 81
(telefon) (fax)
biuro@mci.com.pl www.mci.com.pl
(e-mail) (www)
899-22-96-521 932038308
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Magdalena Pasecka Członek Zarządu
2011-12-01 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4e1m36

Podziel się opinią

Share
d4e1m36
d4e1m36