Trwa ładowanie...
d1cw9r1
espi

MCI - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obroci ...

MCI - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej ?Ustawa?) o nabyciu akcji MCI Management S.A. (dalej ?Spółka?) przez Alternative Investment Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (49/2014)
Share
d1cw9r1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-16
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej ?Ustawa?) o nabyciu akcji MCI Management S.A. (dalej ?Spółka?) przez Alternative Investment Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd MCI Management S.A. informuje, iż w dniu 15 października 2014 roku, Członkowie Zarządu Spółki, Tomasz Czechowicz oraz Ewa Ogryczak przekazali Spółce zawiadomienia sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 160 ust. 2 pkt. 4a Ustawy. Pełna treść wyżej wymienionych zawiadomień stanowi zalacznik do niniejszego Raportu.
Załączniki
Plik Opis
zalacznik.pdf Zawiadomienia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MCI MANAGEMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
MCI Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
22 540 73 80 22 540 73 81
(telefon) (fax)
office@mci.pl www.mci.pl
(e-mail) (www)
899-22-96-521 932038308
(NIP) (REGON)
d1cw9r1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Tomasz Czechowicz Wiceprezes Zarządu
2014-10-16 Ewa Ogryczak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cw9r1

Podziel się opinią

Share
d1cw9r1
d1cw9r1