Trwa ładowanie...
d3r65hz
espi

MCI - zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obroci...

MCI - zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U.2010.211.1384, dalej "Ustawa") o nabyciu akcji MCI Management S.A. przez Alternative Investment Partners Sp. z o.o. (5/2013)
Share
d3r65hz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-15
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U.2010.211.1384, dalej "Ustawa") o nabyciu akcji MCI Management S.A. przez Alternative Investment Partners Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd MCI Management S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 stycznia 2013 roku otrzymał zawiadomienia, przekazane Emitentowi w trybie art. 160 Ustawy: 1. Od Magdaleny Paseckiej- Członka zarządu MCI Management S.A., Dyrektora Finansowego Alterniative Inwestment Partners Spóki z o.o. 2. Od Tomasza Czechowicza ? Prezesa zarządu MCI Management S.A. i Alternative Investment Partners spółki z o.o. 3. Od Aleksandry Czechowicz - Członka zarządu Alternative Investment Partners sp. z o.o. 4. Od Moniki Mikołajczyk Pełna treść wyżej wymienionych zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego Raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez AIP - Insiderzy.pdf Zawiadomienia od osób zobowiązanych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MCI MANAGEMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
MCI Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
22 540 73 80 22 540 73 81
(telefon) (fax)
biuro@mci.com.pl www.mci.com.pl
(e-mail) (www)
899-22-96-521 932038308
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Magdalena Pasecka Członek Zarządu
2013-01-15 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r65hz

Podziel się opinią

Share
d3r65hz
d3r65hz