Trwa ładowanie...
d4de5k8
d4de5k8

ME proponuje stopniowe odejście od zatwierdzania taryf gazowych w l. 2017-2024

Warszawa, 26.04.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Energii (ME) przygotowało projekt nowelizacji Prawa energetycznego, w którym proponuje stopniowe odejście od zatwierdzania taryf gazowych: w przypadku największych odbiorców - od 1 kwietnia 2017 r., a w przypadku gospodarstw domowych - od 1 stycznia 2024 r.
Share
d4de5k8

W projekcie nowelizacji proponuje się następującą zmianę: "w art. 47 po ust. 1 dodaje się ust 1a w brzmieniu: '1a. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą zwalnia się z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia prezesowi URE'".

"Aby zminimalizować ryzyko niekontrolowanego wzrostu cen, proponuje się stopniowe znoszenie regulowania cen gazu ziemnego w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców danego przedsiębiorstwa obrotu, w zależności od wielkości ich zużycia, poczynając od największych konsumentów" - czytamy w "Ocenie skutków regulacji".

Harmonogram rezygnacji z ustalania i zatwierdzania taryf dla obrotu gazem ziemnym zakłada, że: "Z obowiązku ustalania i przedkładania taryf do zatwierdzenia przez prezesa URE:

d4de5k8

1) w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy zostaną zwolnione przedsiębiorstwa obrotu w zakresie sprzedaży:

do największych odbiorców (powyżej 25 mln m3m co odpowiada ok. 278 GWh rocznie w co najmniej jednym punkcie odbioru) oraz:

operatorów systemów gazowych w zakresie całego nabywanego przez nich wolumenu gazu,

na rynku hurtowym;

d4de5k8

w punkcie wirtualnym (w tym na giełdzie towarowej);

sprężonym gazem ziemnym CNG;

skroplonym gazem ziemnym LNG;

w trybie zamówień publicznych w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, przetargach lub aukcji.

d4de5k8

2) z dniem 1 października 2017 r. - zostaną zwolnione przedsiębiorstwa obrotu dostarczające gaz do odbiorców końcowych pobierających w każdym punkcie sieci danego operatora mniej niż 278 GWh gazu ziemnego rocznie, z wyjątkiem odbiorców w gospodarstwach domowych,

3) z dniem 1 stycznia 2024 r. - zostaną zwolnione przedsiębiorstwa dostarczające gaz ziemny do odbiorców w gospodarstwach domowych" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Z chwilą wejścia w życie, ustawa usunie również obowiązek przedkładania taryf do zatwierdzenia przez przedsiębiorstwa energetyczne w zakresie obrotu gazem ziemnym prowadzonym na rynku hurtowym oraz w punkcie wirtualnym (w tym transakcji zawieranych na giełdzie towarowej), jak również skroplonym gazem ziemnym (LNG) i sprężonym gazem ziemnym (CNG), podkreślono także.

Ministerstwo proponuje, by nowelizacja weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.

d4de5k8

"W opinii Komisji Europejskiej polski system zatwierdzania cen gazu ziemnego stanowi środek nieproporcjonalny (nie jest ograniczony w czasie oraz nie uwzględnia rozróżnienia pod względem odbiorców), jak również obejmuje wszystkie podmioty na rynku (bez względu na wielkość ich udziału w rynku) i nie jest ograniczony do przedsiębiorstwa zasiedziałego (PGNiG S.A.), mimo że celem systemu zatwierdzania taryf jest ograniczenie jego pozycji dominującej" - napisał resort w uzasadnieniu.

Co więcej zatwierdzanie cen gazu przez organ regulacji jest postrzegane przez Komisję Europejską jako przeszkoda dla wprowadzenia konkurencyjnego rynku gazu ziemnego, podkreśliło Ministerstwo Energii.

(ISBnews)

d4de5k8

Podziel się opinią

Share
d4de5k8
d4de5k8