Trwa ładowanie...
d1ejc8p

MEDIACAP - Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego ( ... - EBI

MEDIACAP - Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego (12/2015)

Share
d1ejc8p
NEW CONNECT
Raport EBI nr 12 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki MEDIACAP S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 26 lutego 2015 r. został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta. Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się przez Emitenta o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na GPW akcji Serii A, akcji Serii B, akcji Serii C oraz akcji i praw do akcji Serii E; Na podstawie prospektu ofertą objętych będzie nie więcej niż 1.600.000 Akcji Serii E, o wartości nominalnej 0,05 zł każda. Złożenie wniosku jest kolejnym etapem realizacji strategii rozwoju Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ejc8p

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jacek Olechowski Prezes Zarządu
Edyta Gurazdowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ejc8p

Podziel się opinią

Share
d1ejc8p
d1ejc8p