Trwa ładowanie...
d3nl2e8
espi

MEDIATEL - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (43/2011)

MEDIATEL - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (43/2011)

Share
d3nl2e8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie ("Mediatel", "Kredytobiorca 1") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz § 5 ust. 1 pkt 3) oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 5 grudnia 2011r. powziął wiadomość o podpisaniu przez BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie z Emitentem oraz ELTERIX S.A. z siedzibą w Warszawie ("Kredytobiorca 2") aneksu nr 4 ("Aneks") do umowy kredytowej nr 02/205/10/Z/VU ("Umowa") o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility z dnia 1 lipca 2010r. Do istotnych warunków Aneksu należy zmiana Umowy w zakresie: 1) kwoty kredytu, tj. limit kredytowy zostaje udzielony do
kwoty nie przekraczającej 1.500.000zł w okresie od dnia 25.11.2011r. 2) terminu i sposobu udostępnienia kredytu, tj. Kredytobiorcy mogą zadłużać się bez potrzeby składania odrębnych wniosków kredytowych w okresie od 02.07.2010r. do 26.04.2012r. 3) ustalenie marży Banku 4) spłaty kredytu i innych zobowiązań wynikających z Umowy, tj. Kredytobiorcy zobowiązali się do ostatecznej spłaty salda debetowego rachunków bieżących w terminie do dnia 27.04.2012r. Ponadto Emitent, tytułem zabezpieczenia Umowy, złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego oraz upoważnieniu BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 2.000.000 zł na wypadek niewywiązania się przez Mediatel ze zobowiązań wynikających z tytułu czynności bankowych wykonywanych w ramach Umowy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nl2e8

| | | MEDIATEL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MEDIATEL | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-697 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 65/79 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 377 40 00 | | 22 377 45 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investor@mediatel.pl | | www.mediatel.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-03-02-640 | | 012512021 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-05 Mirosław Janisiewicz Marek Nowakowski Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nl2e8

Podziel się opinią

Share
d3nl2e8
d3nl2e8