Trwa ładowanie...
d3ng84w
d3ng84w
espi

MEDIATEL - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. (25/2014)

MEDIATEL - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. (25/2014)
Share
d3ng84w

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym (tj. 30 lipca 2014 roku) do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Grażyny Piotrowskiej ? Oliwy z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz rezygnacja Pana Tomasza Misiaka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zarówno Pani Grażyna Piotrowska ? Oliwa, jak również Pan Tomasz Misiak nie podali przyczyny złożenia rezygnacji. Jednocześnie, do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki w dniu dzisiejszym (tj. 31 lipca 2014 roku) zostali powołani: Pani Patrycja Pakosz oraz Pan Andrzej Głuchowski. Wybór Nowych członków Rady Nadzorczej został dokonany w trybie przewidzianym przez § 19 ust. 5 Statutu Spółki, tj. poprzez dokooptowanie. Pani Patrycja Pakosz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów fuzji i przejęć w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pani Patrycja Pakosz od maja 2012 roku świadczy jako
prawnik pomoc prawną dla spółek z Grupy Kapitałowej HAWE S.A. (wcześniej pracowała między innymi w Komisji Nadzoru Finansowego, doświadczenie zdobywała również w renomowanych kancelariach prawnych w Warszawie). Od końca 2013 roku zapewnia obsługę prawną spółek z Grupy Kapitałowej Mediatel. Od 2014 roku pełni także funkcję Dyrektora Biura Zarządu HAWE S.A. Posiada doświadczenie związane z przeprowadzaniem transakcji kapitałowych, obsługą korporacyjną spółek kapitałowych, jak również w zagadnieniach z zakresu prawa zamówień publicznych oraz związanych z procesami restrukturyzacyjnymi. Pan Andrzej Głuchowski jest absolwentem stanowego Uniwersytetu w Kolorado (1991) MBA. Ponadto posiada certyfikaty ukończenia kursu Venture Capital Institute (1998) oraz Europena Venture Capital Association (1998). W latach 1990 1997 prawował jako dyrektor wykonawczy w US West w Denver, Colorado a następnie w Warszawie. W latach 1997 ? 2000 był dyrektorem zarządzającym funduszu Pionieer Investment Poland. W Latach 2000 2001 był
Vice Prezesem do spraw finansowych w Formus Polska. W latach 201 -2003 pracował w New Direct Net, w Moskwie jako dyrektor zarządzający. W latach 2003 2009 Był dyrektorem do spraw wprowadzania nowych produktów W Avon Cosmetics Polska. W latach 2010 2013 był prezesem wydawnictwa Ossolineum. Od roku 2013 jest doradcą zarządu Grupy kapitałowej Hawe S A. Pan Andrzej Głuchowski był członkiem rad nadzorczych Alpex Karlino oraz Techmex w latach 1998 2000. Jest członkiem rady nadzorczej Wydawnictwa Ossolineum. Nowo powołani członkowie oświadczają iż - nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej wobec Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej Mediatel jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu; - nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Rada Nadzorcza Spółki pracuje obecnie w składzie: 1. Krzysztof Witoń 2. Dariusz Jędrzejczyk 3. Dominik
Drozdowski 4. Patrycja Pakosz 5. Andrzej Głuchowski Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe; § 5 ust. 1 pkt 21 oraz pkt. 22) w zw. z §27 oraz §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEDIATEL SA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIATEL Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-613 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tytusa Chałubińskiego 8
(ulica) (numer)
22 377 40 00 22 377 45 00
(telefon) (fax)
investor@mediatel.pl www.mediatel.pl
(e-mail) (www)
526-03-02-640 012512021
(NIP) (REGON)
d3ng84w

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-31 Marcin Kubit Prezes Zarządu
2014-07-31 Marek Nowakowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ng84w

Podziel się opinią

Share
d3ng84w
d3ng84w