Trwa ładowanie...
d2j5q0m
espi

MEDIATEL - Zmiany w składzie Zarządu Spółki (34/2014)

MEDIATEL - Zmiany w składzie Zarządu Spółki (34/2014)
Share
d2j5q0m

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Zarządu Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym (tj. 19 listopada 2014 roku) Pan Marek Nowakowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, skuteczną od dnia dzisiejszego (tj. 20 listopada 2014 roku). Pan Marek Nowakowski nie wskazał przyczyn złożenia rezygnacji. Pan Marek Nowakowski pozostał na stanowisku Członka Zarządu Elterix S.A. i dalej w Grupie Kapitałowej Mediatel zarządza kwestiami związanymi z hurtem głosowym. Zarząd informuje również, w że w dniu wczorajszym (tj. 19 listopada 2014 roku) Pan Marcin Kubit uchwałą Rady Nadzorczej został odwołany z dotychczas pełnionej funkcji Prezesa Zarządu. Jednocześnie, Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym (tj. 19 listopada 2014 roku) Rada Nadzorcza Spółki powołała: 1. Pana Piotra Kubaszewskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz 2. Pana Marcina Kubita do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. W wyniku zmiany
Zarząd Spółki od dnia 20 listopada 2014 roku działa w następującym składzie: 1. Pan Piotr Kubaszewski ? Prezes Zarządu, 2. Pan Marcin Kubit ? Wiceprezes Zarządu. Pan Piotr Kubaszewski (wiek: 40 lat) posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności zarządzanie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania The Polish Open University w Warszawie oraz studium podyplomowego z zakresu analizy finansowej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 2002 roku otrzymał Dyplom Master of Business Administration w Wyższej Szkole Zarządzania The Polish Open University w Warszawie oraz Uniwersytetu Oxford Broox w Londynie. Doświadczenie zawodowe: od 2014 - nadal HAWE S.A. ? prezes zarządu, od 2013 - nadal KOBUD Sp. z o.o. ? prezes zarządu, wcześniej wiceprezes zarządu, od 2012 - nadal działalność gospodarcza pod firmą DS Media24, 2011-2014 WOJCIESZOWIANKA S.A. ? prezes zarządu, 2010-2011 HAWE S.A. ? członek zarządu, 2010-2011 HAWE Budownictwo Sp. z o.o. ? wiceprezes zarządu, 2009-2011 HAWE Telekom Sp. z o.o. (wcześniej
PBT Hawe Sp. z o.o.) ? wiceprezes zarządu, 2008-2009 Composys Group Sp. z o.o. ? wiceprezes ds. ekonomicznych, 2008 Dan-Mark Sp. z o.o., Dan-Mark JD ? dyrektor zarządzający, 2006-2008 PBT Hawe Sp. z o.o. ? dyrektor ds. finansowych, członek zarządu ds. finansowych, 2004-2006 Virtus Finanse Sp. z o.o. ? prezes zarządu, 2001-2004 Inkasso Reform Sp. z o.o. ? dyrektor ds. obrotu wierzytelnościami. Ponadto Pan Piotr Kubaszewski był członkiem rad nadzorczych następujących spółek: 2011-2012 MediSow S.A. ? członek rady nadzorczej, 2007 Fone Sp. z o.o. ? członek rady nadzorczej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Kubaszewski: - nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej HAWE jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; - nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1
pkt. 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe; § 5 ust.1 pkt. 21 w zw. z §5 pkt 21 i 22 w zw. z § 27 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEDIATEL SA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIATEL Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-613 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tytusa Chałubińskiego 8
(ulica) (numer)
22 377 40 00 22 377 45 00
(telefon) (fax)
investor@mediatel.pl www.mediatel.pl
(e-mail) (www)
526-03-02-640 012512021
(NIP) (REGON)
d2j5q0m

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Piotr Kubaszewski Prezes Zarządu
2014-11-20 Marcin Kubit Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2j5q0m

Podziel się opinią

Share
d2j5q0m
d2j5q0m