Trwa ładowanie...
d1xmo79

MEDICA PRO FAMILIA S.A. - Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o of...

MEDICA PRO FAMILIA S.A. - Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych. (10/2013)

Share
d1xmo79

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEDICA PRO FAMILIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Medica Pro Familia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") informuje, iż na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych, w dniu 24 września 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Andrzeja Opadczuka, o następującej treści: Działając na podstawie art. 69 ustęp 1 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz.1539 z póź. zm.), zawiadamiam iż, w wyniku zawartych umów cywilno-prawnych w dniu 18 września 2013 roku nabyłem łączni 1 550 000 akcji Medica Pro Familia SA co stanowi 63,78% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki Medica Pro Familia SA Przed dokonaniem transakcji nie posiadałem akcji Spółki Medica Pro Familia SA Po dokonaniu transakcji posiadam 1 550 000 (milion pięćset
pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowią 63,79% udziału w kapitale i dają prawo do 63,79% głosów na walnym zgromadzeniu. Jednocześnie informuję, że nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w ciągu najbliższych 12 miesięcy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xmo79

| | | MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MEDICA PRO FAMILIA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-868 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marymoncka | | 14 lok. 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 834 63 36 | | +48 22 835 21 63 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1182086113 | | 146238323 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Marta Jeka Członek Zarządu
2013-09-24 Justyna Bełdyga Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xmo79

Podziel się opinią

Share
d1xmo79
d1xmo79