Trwa ładowanie...
d4hah9q
espi

MEGA SONIC - Rejestracja zmian Statutu Emitenta (22/2014) - EBI

MEGA SONIC - Rejestracja zmian Statutu Emitenta (22/2014)
Share
d4hah9q
NEW CONNECT
Raport EBI nr 22 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rejestracja zmian Statutu Emitenta
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż powziął informację, iż w dniu 24 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki dokonywanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 9 czerwca 2014 r. Do Statutu Spółki zostało wprowadzone upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Emitent w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
MegaSonicstatut-tekstjednolityprzyjety_09062014-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Gluza Prezes Zarządu
Marcin Długołęcki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hah9q

Podziel się opinią

Share
d4hah9q
d4hah9q