Trwa ładowanie...
d17qvvr

MENNICA - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych (103/2011)

MENNICA - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych (103/2011)

Share
d17qvvr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 103 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MENNICA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2011 roku otrzymał na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, iż Multico Sp. z o.o. - podmiot zależny w rozumieniu art. 4 ust. 15 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od osoby mającej dostęp do informacji poufnych - nabył: - 305 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 10,95 zł za jedną akcję - w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 12 grudnia 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 15 grudnia 2011 roku, - 2894 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 10,80 zł za jedną akcję - w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 13 grudnia 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 16 grudnia 2011 roku, - 9079 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 10,71 zł za jedną akcję - w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu
14 grudnia 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 19 grudnia 2011 roku, - 7961 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 10,92 zł za jedną akcję - w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 15 grudnia 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które rozliczone zostaną w dniu 20 grudnia 2011 roku, - 1950 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 10,77 zł za jedną akcję - w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 16 grudnia 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które rozliczone zostaną w dniu 21 grudnia 2011 roku, - 3356 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 10,55 zł za jedną akcję - w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 19 grudnia 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które rozliczone zostaną w dniu 22 grudnia 2011 roku. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17qvvr

| | | MENNICA POLSKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MENNICA | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-958 | | Warszawa, | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Pereca 21 | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 656 40 00 | | 022 620 52 22 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mennica@mennica.com.pl | | www.mennica.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-00-23-255 | | 010635937 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Tadeusz Steckiewicz Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2011-12-20 Barbara Sissons Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17qvvr

Podziel się opinią

Share
d17qvvr
d17qvvr