Trwa ładowanie...
d2sromv
espi

MENNICA - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych (78/2010)

MENNICA - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych (78/2010)
Share
d2sromv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 78 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-25
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, iż w dniu 24 listopada 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawy o obrocie") przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 a Ustawy o obrocie, o transakcji dokonanej przez podmiot od niej zależny, w rozumieniu art. 4 ust 15 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, polegającej na wniesieniu poza rynkiem regulowanym 15.000 akcji Spółki Mennica Polska S.A. do funduszu inwestycyjnego zamkniętego w ramach zapisów na certyfikaty inwestycyjne, po cenie 125,50 zł za jedną akcję, dokonanej w dniu 17 listopada 2010 roku, rozliczonej w dniu 18 listopada 2010 roku.Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d2sromv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-25 Tadeusz Steckiewicz Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2010-11-25 Barbara Sissons Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sromv

Podziel się opinią

Share
d2sromv
d2sromv