Trwa ładowanie...
dv5ghdj

MENNICA - Realizacja Programu skupu akcji własnych (55/2014)

MENNICA - Realizacja Programu skupu akcji własnych (55/2014)

Share
dv5ghdj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MENNICA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Realizacja Programu skupu akcji własnych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna (?Spółka?, ?Emitent?) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki Mennica Polska S.A. w celu umorzenia, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w celu umorzenia oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku nr VI/337/2014 (?Program?), Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 26 maja 2014 roku, transakcji nabycia łącznie 1 550 akcji własnych (?Akcje?), po średniej cenie 14,20 zł za łączną kwotę 22 010,00. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złotych). Akcje nabyte w dniu 26 maja 2014 w ramach Programu stanowią 0,0030% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0030% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1 550 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach
Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 448 264 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,86% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,86% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 448 264 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu dotychczasowego nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 6.381.824,11 złotych. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv5ghdj

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MENNICA POLSKA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MENNICA | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-851 | | Warszawa, | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Waliców | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 656 40 00 | | 022 620 52 22 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | mennica@mennica.com.pl | | www.mennica.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 527-00-23-255 | | 010635937 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Katarzyna Iwuć Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
2014-05-27 Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv5ghdj

Podziel się opinią

Share
dv5ghdj
dv5ghdj